AKTUALITY

FILTR Aktuality

Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

17. 01. 2019 / Samospráva

Rada města (dále RM) na svém 7. a 8. zasedání mimo jiné projednala tyto body:  

RM schválila finanční příspěvek společnosti KORDIS JMK, a.s. na zajištění noční linky N96 v roce 2019.  

Město Šlapanice požádalo v únoru loňského roku o dotaci na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice". V rámci projektu proběhne modernizace učebních pomůcek a nábytku stávajících odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dvou jazykových učeben, včetně příslušných kabinetů. Městu byla schválena dotace v maximální výši 11.075.264,25 Kč, což činí 90% uznatelných nákladů. Projekt musí být realizován do 2. 9. 2019. 

RM schválila Smlouvu o dílo na odstranění stavby altánu v parku Riegrova s Ing. Karlem Bartuškem. V rámci probíhající obnovy městského parku Riegrova bude tento altán nahrazen novou moderní víceúčelovou stavbou, která bude sloužit návštěvníkům parku po celý rok.  

RM schválila Nájemní smlouvu na pronájem kluziště se společností GLICE CZ, s.r.o. Bude tak vyzkoušeno mobilní veřejné kluziště s umělým povrchem, které by zajistilo veřejnosti a místním školám možnost bruslení bez ohledu na klimatické podmínky. Další podrobnosti zveřejníme v následujících dnech.  

RM schválila smlouvu s vítězným uchazečem výběrového řízení společností DEKONTA, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 130.888.522,- Kč bez DPH na odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice.

Tříkrálová sbírka 2019

15. 01. 2019 / Ostatní

V sobotu 12. ledna 2019 proběhl ve Šlapanicích 19. ročník Tříkrálové sbírky, který jako každý rok pořádala Orelská jednota Šlapanice ve spolupráci se ZŠ Šlapanice a Oblastní charita Rajhrad. Do sbírky se zapojilo celkem 152 dobrovolníků rozdělených do 38 skupinek. Letošní výtěžek by Oblastní charita Rajhrad ráda využila mimo jiné k pořízení klimatizace, která ochrání pacienty před vysokými letními teplotami, nebo k nákupu invalidních vozíků a lehátek k snadnějším přesunům.

Občané města věnovali letos celkem 194 039,- Kč (+ 10€), z toho v Bedřichovicích 14 859,- Kč. Děkujeme koledníkům, Orelské jednotě Šlapanice, koordinátorce paní Markétě Jaškové, paní učitelce Šárce Štěpánkové, paní Boženě Jaškové (která pro koledníky ušila další obleky), dalším dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, tak i všem štědrým lidem, kteří na sbírku přispěli.

Více

Upozornění

10. 01. 2019 / Ostatní

Upozorňujeme občany, že v okolních obcích došlo v odpoledních až nočních hodinách k případům vloupání do rodinných domů. Vyzýváme proto občany, aby byli obezřetnější, všímali si pohybu podezřelých osob a podezřele zaparkovaných aut. V případě těchto zjištění volejte na linku 158, případně PČR OOP Šlapanice na tel. č. 602 647 421.

Likvidace vánočních stromků

09. 01. 2019 / Ostatní

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.sateso.cz). Upozorňujeme, že je nelze odkládat na jiná stanoviště. 

Více

Kontejnery na bioodpad

09. 01. 2019 / Ostatní

V úterý 15. 1. 2019 budou rozvezeny na svá obvyklá stanoviště nové hnědé plastové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (obsah 1100 l). Do 30. 3. 2019 se budou vyvážet 1x za 4 týdny, poté 1x za 2 týdny. Velké kovové kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny. 

Více

Havárie vodovodu - ulice Jiráskova

08. 01. 2019 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody na ulici Jiráskova od popisného čísla 1530 po 1562 z důvodu havárie vodovodu. Oprava bude probíhat zítra (ve středu 9. 1. 2019) od 8 hodin přibližně do 14 hodin. Náhradní zdroj vody (voznice) bude přistaven na ulici Jiráskova u čísla 47, kde by měl být k dispozici do ranních hodin (z technických důvodů).

Pytlový sběr papíru

08. 01. 2019 / Ostatní

Zítra (ve středu 9. 1. 2019) proběhne svoz papíru formou pytlového sběru od domácností, dále bude probíhat v intervalu 4 týdnů. Nově není nutné pytle označovat čárovým kódem.

Svozový kalendář: http://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/svozovy-kalendar

Více

Nález finančního obnosu

08. 01. 2019 / Městský úřad

MěÚ Šlapanice oznamuje nález finančního obnosu v bankomatu u OD Albert. Majitel si jej může vyzvednout po ověření na MěÚ ve Šlapanicích, dveře 119.

Oznámení - MUDr. Helena Truksová

08. 01. 2019 / Zdravotnictví

MUDr. Helena Truksová oznamuje, že dne 14. ledna 2019 neordinuje. Zastupuje nový lékař v Pozořicích, MUDr. Zitterbart, kontakt: https://www.mediclinic.cz/lekar/pozorice-zitterbart.

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Pátek 18. 01. 2019

20:00

Římskokatolická farnost Šlapanice zve na již 15. farní ples, tentokráte květinový, který se bude konat v nové tělocvičně v Jiříkovicích. 

Tradiční autobus pojede po trase Bedřichovice - Šlapanice - Kobylnice - Prace - Ponětovice - Jiříkovice.

Těšíme se Vás a Vaše róby a kostýmy.

Více

Sobota 19. 01. 2019

20:00

ZO ČZS Vás srdečně zve na tradiční Věneček, který pořádá v sobotu 19. ledna 2019. K tanci, poslechu a dobré náladě hraje kapela DUO JAM MIROS. Předtančení NS Vrčka.

Více

Čtvrtek 24. 01. 2019

17:30

Bedřichovický pétanque club 2016 ve spolupráci s městem Šlapanice pořádá Bedřichovický zimní pohár.

Více

Sobota 26. 01. 2019

08:30

Zveme Vás na tradiční farmářské trhy se zabijačkou.

Více

Čtvrtek 31. 01. 2019

17:30

Bedřichovický pétanque club 2016 ve spolupráci s městem Šlapanice pořádá Bedřichovický zimní pohár.

Více

Středa 06. 02. 2019

17:00

Přednáška historičky umění Muzea Brněnska se zaměří na specifické postavení ženských autorek v oblasti výtvarného umění v širokém časovém rozpětí od středověku až po současnost.

Více

Čtvrtek 07. 02. 2019

17:30

Bedřichovický pétanque club 2016 ve spolupráci s městem Šlapanice pořádá Bedřichovický zimní pohár.

Více

Pátek 08. 02. 2019

Čtvrtek 14. 02. 2019

17:00

Městská knihovna Šlapanice a Divadlo KAPSA Andělská hora vás srdečně zvou ve čtvrtek 14. února v 17 hod. do kinosálu ZŠ na představení pro děti s názvem „Kterak skřivánek Vánek musel vrznout, aneb Masopustní pohádka“. Vstupné dobrovolné. Vhodné pro děti od 3 let.

Více

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?

03. 01. 2019 / Zajímavosti

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně probíhat v období 1. - 14. 1. 2019. Ve Šlapanicích a Bedřichovicích proběhne sbírka v sobotu 12. 1. 2019 od 10 do cca 13 hodin.

Více

Vaše sladká podpora

15. 10. 2018 / Zprávy

Máme za sebou další ročník sbírkové akce Koláč pro hospic, která odměňuje ty, kteří podpoří hospic. Tradiční sbírková akce slouží jako osvěta o potřebě paliativní péče a zároveň pro nás znamená důležitý finanční obnos, díky kterému se můžeme zlepšovat. Celý letošní výtěžek nám pomůže ke koupi nových polohovacích lůžek pro nevyléčitelně nemocné v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Letos nám podporovatelé ve Šlapanicích přispěli sumou 32 529 Kč. Když připočítáme i ostatní místa, kde jsme nabízeli sladké koláčky, celková částka se vyšplhala na rekordních 226 900 Kč. Tato suma nám pomůže k zakoupení celkem 4 kvalitních polohovacích postelí pro naše pacienty.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. Poděkování patří i těm, kteří se zajímali o naše služby a organizaci. Díky vám můžeme nepřetržitě a vysoce profesionálně poskytovat péči nevyléčitelně nemocným tak, aby nebyla ohrožena kvalita jejich života i přes vážnou diagnózu.

Oblastní charita Rajhrad

Více

Informace k sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC)

02. 10. 2018 / Informace z úřadu

S ohledem na dotazy občanů uvádíme informace z projednaných podkladů zastupitelstva a schválené projektové dokumentace pro sanaci areálu Cukrovaru.  

Je areál v tuto chvíli pro město využitelný, případně jaká jeho část je zasažena znečištěním?

Areál je v tuto chvíli plně využíván jako areál pro skladování a drobnou výrobu. Záměrem města je dosáhnout sanace areálu a jeho přebudování pro potřeby města. Dle „Aktualizace analýzy rizik“ ( 2017) je znečištěním zasaženo a k sanaci určeno cca 20 000 m2 z celkových 51 000 m2. Tedy více než 3/5 areálu lze využít bez jakéhokoliv omezení okamžitě. Zbývajících 20 000 m2 bude možné po sanaci rovněž využít s určitými omezeními, např. omezení hloubkového zakládání budov v určité části sanované plochy. Celou dokumentaci lze nalézt na projektovém webu města https://projekty.slapanice.cz.

Více

Lukáš Dostál: První dojmy ze zámoří

31. 07. 2018 / Sport, Osobnosti

V říjnovém vydání Šlapanického zpravodaje (pozn. 05/2017) jsme psali o talentovaném brankáři Lukáši Dostálovi, který od dětství žije v Bedřichovicích. Od té doby Lukáš odchytal 20 zápasů v prvoligové Třebíči, vyzkoušel si hokejovou Ligu mistrů v dresu Komety Brno a na Mistrovství světa do 18 let byl oporou národního týmu, který ve čtvrtfinále vyřadil favorita z Kanady. Sladkou tečkou za povedenou sezonou pak byla účast na draftu severoamerické NHL, kde byl draftovaný jako 85. hráč v pořadí týmem Anaheim Ducks. O tom, jak celý draft Lukáš prožíval, si můžete přečíst v našem rozhovoru.

Více

Rok 1938 v městské kronice

15. 06. 2018 / Historie

V předminulém čísle Šlapanického zpravodaje (pozn. 01/2018) jsme si připomněli, jak šlapaničtí občané prožívali rok 1918 a s ním spojený vznik Československé republiky, od něhož letos uplyne 100 roků. Nyní se k osudovým osmičkám, které hrály zvláštní úlohu v našich dějinách, vracíme. Rok 1938 patřil k těm krizovým a začtěme se tedy do řádků městské kroniky v onom osudovém roce. Jak jsme psali v minulém článku, kroniku psal od roku 1927 řídící učitel a starosta obce v jedné osobě Theodor Slouka. V roce 1938 nastoupil na jeho místo nově zvolený starosta rolník Petr Páral, ale Slouka v psaní pokračoval. Protože však po okupaci našich zemí v roce 1939 vyšlo nařízení o soustředění veškerých obecních kronik na okresním úřadě v Brně, byly listy popisující rok 1938 a část roku 1939 vyříznuty a uschovány. Založeny měly být kroniky nové, poplatné tehdejší době. Slouka dobu protektorátu nepřežil, byl zatčen 28. 4. 1943 za odbojovou činnost v Obraně národa a odsouzen za přípravu velezrady a poslouchání zahraničního rozhlasu. Zemřel v koncentračním táboře St. Georgen-Bayreuth 26. 11. 1944 ve věku nedožitých šedesáti let. Jím uschované stránky kroniky byly po válce nalezeny a přepsány novým kronikářem, učitelem Ludvíkem Kunzem a nyní po 80 letech si je můžete přečíst i Vy. 

Více

Množství odpadů za 1. čtvrtletí

14. 06. 2018 / Zprávy, Informace z úřadu

Od 1. 1. 2018 běží roční ověřovací období pytlového sběru plastů a papíru a systém evidence obsloužených nádob se směsným komunálním odpadem. Předkládám vám stručné hodnocení prvního čtvrtletí. 

Více

Varování před podomními prodejci

14. 06. 2018 / Zprávy, Bezpečnost

Zvonil na Vás už někdo, prokazoval se průkazem různých společností a chtěl Vás informovat o možnosti levnějších energií? Podomní prodejci elektřiny a plynu obchází domácnosti i ve Šlapanicích a zkouší různé triky, jak nalákat nové zákazníky. Doporučujeme zejména seniorům, pokud u vás zazvoní neznámý člověk, nenechte se zmást jakýmkoli průkazem a raději vůbec neotvírejte. Také Vám mohou zatelefonovat a ohlásit se na osobní návštěvu. Doporučujeme v telefonním rozhovoru důrazně návštěvu odmítnout. 

Více

Návštěva vlády v Cukrovaru

15. 05. 2018 / Zprávy

V květnu zavítala do Šlapanic při své návštěv Jihomoravského kraje vláda ČR. Předmětem krátké návštěvy byl především areál Cukrovaru se starou ekologickou zátěží. Organizátorem schůzky byl Jihomoravský kraj, na který se naše město rovněž obrátilo se žádostí o pomoc při řešení znečištěného areálu v centru obytné zástavby. 

Více

Ukliďme Česko

16. 04. 2018 / Zdravé město Šlapanice

Již po několikáté se Šlapanice zapojily do celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Desítky dobrovolníku se první dubnovou sobotu vydaly uklízet Šlapanice a nejbližší okolí, kde odpadem naplnili celkem 125 sto dvaceti litrových pytlů. Všem, kteří se akce zúčastnili patří velké poděkování a nezbývá než doufat, že poházeného odpadu bude čím dál méně.


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top