Rozcestník

Právní předpisy města

Právní předpisy města od ledna 2022 můžete nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 

Právní předpisy města Šlapanice

Jednoduché vyhledávání - ve vyhledávači zadejte město Šlapanice. 

Vyhlášky a nařízení 2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 (PDF 110.07 kB)

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Šlapanice

Vyhlášky a nařízení 2022

Nařízení města č. 2/2022 (PDF 144.37 kB)

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyhlášky a nařízení 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 (PDF 273.56 kB)

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 (PDF 187.45 kB)

o pohybu psů na veřejném prostranství

Vyhlášky a nařízení 2020

Nařízení města č. 1/2020
o rozsahu, způsobu a lhůtách, odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Nařízení města č. 2/2020 (PDF 184.1 kB).
kterým se zrušuje nařízení č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 (PDF 211.9 kB)
o vedení technické mapy města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 (PDF 237.58 kB)
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 (PDF 202.32 kB)
o nočním klidu

Řád veřejného pohřebiště platný od 8. 4. 2020 (PDF 2.15 MB)

 

Vyhlášky a nařízení 2019

Nařízení města č. 1/2019 (PDF 165.4 kB)
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (PDF 124.31 kB)
o regulaci používání pyrotechnických výrobků

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 (PDF 92.16 kB)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (PDF 111.26 kB)
o místním poplatku ze psů

Vyhlášky a nařízení 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 [PDF 124.93 kB]
o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 [PDF 133.41 kB]
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 [PDF 118.44 kB]
kterou se mění OZV č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 [PDF 204.71 kB]
kterou se vydává požární řád města Šlapanice

Nařízení města Šlapanice č. 5/2018 [PDF 73.32 kB]
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Šlapanice II.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 [PDF 117.05 kB]
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Vyhlášky a nařízení 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 [PDF 122.52 kB]
kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Vyhlášky a nařízení 2016

Nařízení města Šlapanice č. 1/2016 [PDF 1.26 MB] 
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 [PDF 130.22 kB]
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 [PDF 125.09 kB]
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí

Vyhlášky a nařízení 2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 [PDF 179.18 kB]
o regulaci hlučných činností ve městě

Vyhlášky a nařízení 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 [PDF 116.86 kB]
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení

Vyhlášky a nařízení 2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 [PDF 128.98 kB]
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 [PDF 129.37 kB]
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Šlapanice

Nařízení č. 1/2013  [PDF 188.7 kB]
Tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 [PDF 128.6 kB]
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vyhlášky a nařízení 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (PDF 388.99 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (PDF 372.23 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhlášky a nařízení 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 [PDF 174.2 kB]
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhlášky a nařízení 2007

Nařízení č. 1/2007 (PDF 129.58 kB)
o zrušení nařízení č. 1/2006, kterým se stanovuje řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 (PDF 436.41 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2006, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Šlapanice a místní částí Bedřichovice

Vyhlášky a nařízení 2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 (PDF 198.84 kB)
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Šlapanice č. 7/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 (PDF 165.93 kB)
o zrušení obecní policie

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 (PDF 143.67 kB)
o zřízení městské policie

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 (PDF 147.07 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002 o řádu pohřebiště

Vyhlášky a nařízení 2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 (PDF 234.81 kB)
kterou se ruší vyhláška o systému čištění komunikací a místních komunikací a ostatních ploch na území města ze dne 4. 12. 1991, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.1995 k obecně závazné vyhlášce o systému čištění komunikací, místních komunikací a ostatních ploch na území města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 (PDF 178.72 kB)
kterou se ruší řád tržiště ze dne 4.3.1993, ve znění dodatku č. 1 k řádu tržiště, účinného od 16.9.1995

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 (PDF 193.3 kB)
kterou se ruší vyhláška č. 21/2000 města Šlapanice o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 (PDF 151.97 kB)
kterou se ruší požární řád města Šlapanice ze dne 2.4.1998

Obecně závazná vyhláška č. 10/2005 (PDF 151.31 kB)
kterou se ruší Vyhláška o pořádání veřejných produkcí ze dne 20.5.1996

Obecně závazná vyhláška č. 11/2005 (PDF 375.58 kB)
kterou se ruší Vyhláška o zavedení orientačních čísel domů ze dne 19.3.1997

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 (PDF 155.99 kB)
kterou se ruší Vyhláška č. 22/2000, o udržování čistoty a pořádku ve městě Šlapanice

Vyhlášky a nařízení 2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 (PDF 151.57 kB)
kterou se ruší vyhláška č. 2/2001, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 (PDF 138.99 kB)
kterou se ruší vyhláška č. 3/2001, o návštěvním řádu městského parku

Obecně závazná vyhláška č. 7/2004 (PDF 145.07 kB)
kterou ruší vyhláška č. 4/2001, o návštěvním řádu přírodní památky Andělka a Čertovka

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004 (PDF 250.52 kB)
kterou se ruší obecně závazná vyhláška Města Šlapanice č. 2/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách ve Šlapanicích


Městská knihovna Šlapanice

Odpady a svozy

 

Munipolis

UtilityReport

 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top