Pytlový sběr papíru a plastů od domácností a evidence odpadů

Od října 2017 provádíme svoz vytříděných složek odpadu (papír a plast) od domácností formou pytlového sběru. Od 1. 1. 2018 započalo roční ověřovací období, které nám poskytne ucelenou informaci o produkci odpadu ve městě a jeho třídění, abychom mohli případně provést další vhodné úpravy nakládání s odpady ve městě.

Po vyhodnocení ověřovacího ročního období obdrží 10 nejlepších občanů věcné ceny (1. iphone, 2. poukázka na nákup zboží v hodnotě 5.000 Kč, 3. poukázka na nákup zboží v hodnotě 3.000 Kč, 4. poukázka na nákup zboží v hodnotě 2.000 Kč a 5. až 10. poukázka na nákup zboží v hodnotě 1.000 Kč).

PROČ TO DĚLÁME?

Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad! Všechny obce tak budou nuceny dříve či později řešit vlastní náklady za svoz odpadů, protože nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do nárůstu nákladů. Tomuto chceme předejít snížením produkce odpadů a jejich poctivějším tříděním. Evidence popelnic nám také pomůže v kontrole svozové společnosti.

JAK SE ZAPOJIT?

Zapojení se do systému pytlového sběru je dobrovolné a každý tak může učinit kdykoli během celého roku. Povinností bude označit nádobu na komunální odpad permanentním čárovým kódem (jen rodinné domy, u bytových domů zajistí město). Od 1. 1. 2018 bude svozová společnost vyvážet komunální odpad jen z označených nádob.

Všem domácnostem byl vytvořen online odpadový účet (www.mojeodpadky.cz), ve kterém lze sledovat množství komunálního i vytříděného odpadu. Přihlašovací údaje naleznete na pravé straně archu s jednorázovými kódy. Může se stát, že jedna rodina bude rozdělena do více odpadových účtů. V tomto případě prosím pište na stránkách www.mojeodpadky.cz , v sekci „Kontaktujte nás“, že žádáte o sloučení stanovišť. Pro sloučení je třeba uvést login a heslo.

JAK POSTUPOVAT?

1. Označení popelnice permanentním čárovým kódem

Permanentní čárový kód nalepte vodorovně na rovnou, očištěnou a odmaštěnou plochu, nejlépe na pravou stranu popelnice. Pokud je pravá strana z jakéhokoliv důvodu nevhodná umístěte kód na levou stranu. Pro nalepení je vhodná venkovní teplota přesahující 5 °C. Video návod jak správně nalepit na popelnici kód naleznete na odkazu http://www.mojeodpadky.cz/lepeni-kodu.

Neoznačené popelnice nebudou od 1. 1. 2018 vyváženy!

2. Třídění papíru a plastu do pytlů

Postup:

a) na prázdný pytel nalepte přibližně uprostřed jednorázový čárový kód pro papír nebo plast;
b) do pytle třiďte příslušný druh odpadu;
c) naplněný pytel zavažte a umístěte ho ve svozový den před dům na místo určené pro popelnice.

Obyvatelé bytových domů mohou pytle umístit ke kontejnerům na tříděný odpad (sběrným hnízdům) nebo ponechat u kontejnerů na směsný komunální odpad.

Při svozu pytlů budou pracovníci svozové společnosti evidovat pomocí čárových kódů vytříděný odpad. Množství vytříděného odpadu si můžete zkontrolovat na svém online účtu.

3. Sběrný dvůr

Pro uložení odpadů s výjimkou směsného komunálního odpadu můžete také využít Sběrné středisko odpadů na ulici Zemědělská. Pro využití služeb je nutné mít u sebe kartičku na sběrný dvůr. Bez této kartičky nebude odpad přijímán. Vytříděný odpad je také možné uložit s označením čárovými kódy a bude obsluhou evidován do vašeho účtu (papír, plast, jedlé oleje a tuky, kovové obaly, drobné elektrozařízení).

Další pytle na třídění odpadů bude možné zdarma vyzvednout na městském úřadě ve Šlapanicích dv. č. 115 v počtu 25 pytlů na evidované místo.

 

NÁVOD JAK TŘÍDIT VYBRANÉ ODPADY

1. Plast a nápojové kartony – pytlový sběr

Třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, stačí, když budou důkladně vyškrabané. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Hmotnost plného pytle cca 2,5 až 4,5 kg.

2. Papír – pytlový sběr

Pokud třídíte papírové obaly, tak do pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd. Hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg.

Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do balíku a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30 cm a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.

3. Kovové obaly – sběrný dvůr

Do pytle třiďte konzervy, plechovky od nápojů, nádoby od kosmetiky (i spreje). Zavázaný označený pytel odevzdejte na sběrném dvoře.

4. Jedlý olej a tuk – sběrný dvůr

Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně do PET lahví o minimálním objemu 1 litr (čím větší objem, tím líp). Až bude PET lahev plná, dotáhněte vršek a k hrdlu PET lahve připevněte visačku s čárovým kódem.

Na zavedení nového systému máme všichni společně více než 1 rok. Po vyhodnocení ročního provozu a zapojení domácností do systému třídění odpadů (využití sběrného dvora, sběrných hnízd nebo pytlového sběru), bude moci město rozhodnout o nákladech na odpady. Kdo bude třídit, sníží náklady sobě i městu. Domácnosti, které se během ověřovacího období systému od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, nezapojí do třídění odpadů, budou hradit náklady v plné výši.

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. Příklady z ostatních obcí a měst ukazují, že se snížení produkce odpadů a jeho třídění do budoucna vyplatí. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte pracovníky městského úřadu (Odbor územního rozvoje a správy majetku, pan Dalibor Martišek, DiS., tel.: 533 304 341, 725 542 567, v pracovní dny od 8 do 10 hodin).


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top