Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Provoz Městského úřadu Šlapanice nadále omezen

04. 01. 2021 / Městský úřad

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do odvolání stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. 

Více

Z objektu bývalého cukrovaru se odtěžuje kontaminovaná voda

21. 01. 2021 / Ostatní

Sanace objektu bývalého cukrovaru pokračuje i teď v zimě. Vykopány byly sanační jámy se systémem čerpacích a kontrolních vrtů. Po odtěžení jam dojde k tzv. sanačnímu čerpání a promývání kontaminovaného podloží. To bude trvat další téměř tři roky.

Více

Řádí nám tu vandalové

20. 01. 2021 / Ostatní

Správa nemovitostí města Šlapanice (https://snms.cz/) se poslední dobou častěji setkává s vandalismem. Oblíbeným terčem některých našich spoluobčanů jsou odpadkové koše – těch bylo jen za poslední měsíc zničeno devět. Koše, především ty v parku a také kolem cyklostezky na Ponětovice, jsou poškozené a naházené v Říčce.

Po výměně košů se opakovaně stává, že jsou v krátké době poničeny znovu. Všímejme si proto více dění ve svém okolí! Každý koš totiž stojí více než 6.000 Kč, které by mohly být využity jinde.

Více

Kde vyhodit vánoční stromky?

18. 01. 2021 / Ostatní

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.slapanice.cz/sberna-strediska-odpadu). Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů.   

Více

Registrace k očkování pro obyvatele ve věku 80 a více let

14. 01. 2021 / Zdravotnictví

Jihomoravský kraj zprovozní bezplatnou krizovou linku na telefonním čísle 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál crs.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

Více

Výběrové řízení

11. 01. 2021 / Výběrová řízení

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Strážník Městské policie Šlapanice.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz.

Více

Tříkrálová sbírka 2021

11. 01. 2021 / Ostatní

V pátek 8. a v sobotu 9. ledna 2021 proběhl ve Šlapanicích 21. ročník Tříkrálové sbírky, který tradičně zajišťovala Orelská jednota Šlapanice. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky plánuje Oblastní charita Rajhrad použít k rekonstrukci a vymalování Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Dále k zajištění provozu sociální služby, odkoupení 4 automobilů terénních služeb po skončení leasingu a pro Fond pro individuální pomoc. Občané města věnovali letos celkem 150 729 Kč (z toho v Bedřichovicích 7 400 Kč). Děkujeme všem štědrým lidem, organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

Více

Otevření senátorské kanceláře

11. 01. 2021 / Ostatní

V říjnových volbách do Senátu Parlamentu České republiky byl za náš obvod zvolen MUDr. Karel Zitterbart, Ph. D.  Dovolujeme si vás informovat, že ve Vyškově nově otevřel svou regionální senátorskou kancelář, která se nachází na adrese Palánek 1a, 682 01 Vyškov. Na pana senátora se můžete obracet se svými dotazy či žádostmi prostřednictvím jeho asistenta, Ing. Petra Jeřábka, na telefonu 777 013 382.

Více

Sbírka použitého povlečení a ručníků pro Dětskou nemocnici Brno

11. 01. 2021 / Ostatní

Základní škola Šlapanice pořádá sbírku použitého povlečení a ručníků pro Dětskou nemocnici Brno. Ideální jsou dětské či pestré motivy, které osvěží nemocniční prostředí.

Nepoškozené, čisté textilie můžete nosit na recepci ZŠ Šlapanice každý všední den v době 10.00 do 16.00. V pátek 15. 1. bude celá sbírka převezena do Dětské nemocnice Brno a distribuována na potřebná oddělení.

Zdravotnické zařízení netrpí kritickým nedostatkem lůžkovin ani ručníků. Jde o to smysluplně využít v domácnosti již nepotřebné textilie a současně potěšit dětské pacienty tím, že si budou moci vybrat povlečení v sympatické barvě či s oblíbeným motivem.

V případě dotazů se obraťte na koordinátorku sbírky Mgr. Svobodníkovou (608 721 614).

Děkujeme.

Více

AKCE

FILTR Akce

Pátek 1. 1. 2021

Online výstava představuje práce dětí z výtvarného oboru šlapanické základní umělecké školy, ale vysvětluje také proces tvorby mladých autorů či to, jak pracovali s inspirací v podobě děl Zdeňka Dvořáčka.

Více

Muzeum pro vás připravilo nový projekt, díky kterému poznáte poklady z jeho depozitářů. Představte si, že byste měli možnost posadit se s některým z muzejních kurátorů třeba na kávu a poslechnout si, jak vám vyprávějí o svém oblíbeném předmětu ze sbírek muzea. Přesně tento zážitek se nyní snažíme přenést alespoň na obrazovku počítače.

Více

Nechce se vám sedět doma? Staňte se i vy MRAZODOBYVATELI ŠLAPANICKÉHO SEDMIVRŠÍ! Venku už to konečně začíná vypadat trochu jako v zimě. Pojďte se projít po okolí Šlapanic. Podaří se vám dobýt všech 7 vrcholů? Zaregistrujte se na kavkaslapanice@gmail.com, vyzvedněte si Kartu účastníka v bodě 0 a můžete vyrazit.

Propozice naleznete zde: Kavka.wz.cz.

Více

Úterý 12. 1. 2021

Virtuální výstava představuje životní osudy šlapanického rodáka, malíře Aloise Kalvody. Prohlédnout si ji můžete až do konce května. Výstava je dostupná na platformě INDIHU pod tímto odkazem: https://exhibition.indihu.cz/view/kalvoda/start

Více

Sobota 27. 3. 2021

09:00

Pojďme společně uklidit nepořádek v našem okolí. Sejdeme se v sobotu 27. března 2021 v 9.00 hod. na Masarykově náměstí ve Šlapanicích. Akce se bude konat v závislosti na platných mimořádných opatřeních kvůli pandemii Covid-19.

Více

Čtvrtek 22. 4. 2021

Pátek 28. 5. 2021

Pátek 18. 6. 2021

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Co náš čeká v roce 2021

22. 12. 2020 / Samospráva, Zprávy

Zastupitelstvo bude v příštím roce bohužel muset kvůli dopadům koronaviru na rozpočet města pracovat s omezenými finančními prostředky, i tak však bude město stále po investiční stránce významně aktivní.

Více

Přání do roku 2021

22. 12. 2020 / Zprávy

Vážení občané,

uplynulý rok byl pro nás všechny rokem náročným. Koronavirová krize zasáhla hluboce do všech oblastí našeho života.
Na jaře znamenala téměř zastavení běžného života, na podzim pak udeřila znovu. 
Chci jménem celého zastupitelstva znovu poděkovat všem, kteří stáli, stojí a nepochybně ještě dlouho budou stát v prvních liniích. A také chci poděkovat vám všem za vzájemnou toleranci, ohleduplnost a pomoc potřebným.
Pandemie přišla nečekaně, ale zase odejde a je potřeba se dívat s nadějí do budoucnosti.
Proto prosím dovolte, abych popřála všem občanům Šlapanic a Bedřichovic klidné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Pevně věřím, že se brzy budeme moci zase společně setkávat při společenských i sportovních událostech.

Těšíme se na vás.
Michaela Trněná, starostka 

Více

Důvěřuj, ale prověřuj! Před Vánocemi dvojnásob…

16. 12. 2020 / Bezpečnost

Internetoví podvodníci se před koncem roku opět snaží nachytat neopatrné uživatele internetového prostředí. Sice nevymysleli nic nového a užívají staré triky, ale jak je vidět, jsou to triky osvědčené a bohužel stále fungující. 

Obzvláště v této uspěchané době, kdy se vlivem událostí přesunulo velké množství běžných činností do virtuálního světa Internetu, buďte opatrní a veškeré úkony čiňte s rozvahou a po důkladném rozmyslu. Důvěru je třeba si hýčkat a ne s ní zacházet jako s reklamním letákem!

Policisty v současné době zaměstnává zvýšený počet poškozených, kteří se díky své důvěřivosti a neopatrnosti stali obětí podvodu. Zejména se jedná o podvod s nabídkou společného života doplněnou žádostí o finanční pomoc a dále snahy vylákat od uživatelů internetového bankovnictví přístupové údaje k jejich bankovním účtům a platebním kartám.

Více

Vyhlašujeme anketu Sportovec roku 2020

15. 12. 2020 /

Vyhlašujeme anketu Sportovec roku 2020 města Šlapanice. Své favority může přihlásit každý, jednotlivec i sportovní oddíl, na e-mail info@slapanice.cz. Konečný termín pro sběr nominací je 31. 1. 2021.

Více

Informace k činnosti města jsou běžně zveřejňovány, a to nad rámec zákonných povinností

08. 12. 2020 /

V periodiku iDnes vyšel dne 3.12. článek s titulkem Bartík pomohl starostce do funkce, teď získal na radnici zakázku. Článek se pokouší řadit běžná veřejně dostupná fakta takovým způsobem, aby budila dojem, že mohlo dojít k nezákonnosti při přidělení veřejné zakázky našeho města.

Více

Odešel Marc Dufour, legenda slavkovského bojiště

02. 12. 2020 /

Plných čtyřicet roků jsme na vzpomínkových akcích Bitvy tří císařů mohli ve Šlapanicích i na ostatních místech bojiště z roku 1805 spatřit urostlou postavu Marca Dufoura, maršála 1. Bataillonu d‘Austerlitz z Vitrival. Letos se pietní akt uskuteční vzhledem k vládním opatřením bez přítomnosti veřejnosti a také bez našich belgických přátel. Ani v budoucnu se už ale bohužel s tímto dlouholetým přítelem našeho města nesetkáme. Marc Dufour 19. října 2020 zemřel ve městě Jumet ve věku nedožitých 70 let.

Více

Cyklostezky míří do další etapy

10. 11. 2020 /

V září byla ukončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje 4 úseky: Brno-Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice. Proběhla také závěrečná kontrolní prohlídka a v současné době pracujeme na vyúčtování dotace a ve spolupráci s obcemi připravujeme výkup pozemků a děláme další kroky, potřebné k úplnému ukončení akce i po administrativní stránce. Nové úseky cyklostezek hojně využívají cyklisté, chodci, běžci, maminky s kočárky i sportovci na kolečkových bruslích. Stavba trvala 14 měsíců včetně zimní přestávky.

Více

Další fázi přípravy nového územního plánu máme za sebou

21. 10. 2020 /

Aktuální územní plán Šlapanic je již řadu let nevyhovující a nese s sebou mnoho negativ. Jsou to například desítky hektarů průmyslových ploch v sousedství obytné zástavby ulic Švehlova, Wurmova nebo Brněnských polí, navíc na nejlepší orné půdě, zastaralé dopravní řešení či nedostatečné regulativy výstavby. Návrh nového územního plánu tyto zásadní problémy eliminuje.

Více

Ze Šlapanic do nejvyšší basketbalové soutěže

14. 10. 2020 /

Tomáš Nesrovnal a Adam Lukeš ještě v loňském roce navštěvovali šlapanickou základní školu. Letos už chodí na gymnázium v Brně a pomalu pronikají do nejvyšší basketbalové soutěže. Adam patří k velkým nadějím českého basketbalu, je členem mládežnických reprezentací a dostal se až do elitního výběru skupiny Next Generation, kterou vede bývalý hráč Barcelony Luboš Bartoň. Tomáš hraje basketbal za Sokol Šlapanice, ale především se stal členem realizačního týmu v ligovém Basket Brno, kde zastává pozici videotrenéra s přesahem do scoutingu. Přestože je oběma teprve šestnáct let, už se pomalu prosazují v prostředí profesionálního sportu.

Více

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top