Rekonstrukce komunikací ve městě

Zemědělská – Zpracována dokumentace pro územní řízení, nyní se čeká na souhlas vlastníků sousedních pozemků.
Jungmannova – Dokončena dokumentace pro územní řízení. Probíhá příprava pro vyjádření dotčených orgánů.
Nádražní – Studie počítá s vytvořením dvou přechodů pro chodce (před hospodářskou školou a sokolovnou).
Švehlova – V současnosti se zpracovává studie.
Hybešova – V ulici je plánováno 15 parkovacích míst + 1 místo pro ZTP. Čeká se na vyjádření dotčených orgánů.
Husova – V ulici je plánováno 17 parkovacích míst + 1 ZTP. Čeká se na vyjádření dotčených orgánů.
Tyršova – V ulici je plánováno 13 parkovacích míst + 1 ZTP

Rekonstrukce ulice 8. května

Jedná se o plánovanou celkovou rekonstrukci ulice z důvodů špatného stavu vozovky i chodníků. V rámci celkové rekonstrukce dojde také k vybudování dešťové kanalizace a uložení elektrického vedení do země. Instalovány budou i nové sloupy veřejného osvětlení.

Cena: 3 836 736 Kč
Firma: Strabag, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. J. Leplt, leplt@slapanice.cz
Zahájení:  listopad 2017
Dokončení: jaro 2018 (dle klimatických podmínek)

Aktuální stav: dokončena dešťová kanalizace.

Situační výkres [PDF 672.06 kB]

Rekonstrukce ulice Jungmannova

Jedná se o plánovanou celkovou rekonstrukci ulice z důvodů špatného stavu vozovky i chodníků. Součástí je plánované rozšíření počtu parkovacích míst. Projekt byl v úvodní fázi ve dvou variantách připomínkován občany.

  1. Aktuální stav: projektová dokumentace je dokončena pro zahájení územního řízení, probíhá vyjadřování dotčených orgánů státní správy.
  2. Následující kroky přípravy: územní řízení, stavební řízení, výběrové řízení zhotovitele stavby

Termín: není stanoven

Výsledný projekt [PDF 1.03 MB]

Rekonstrukce ulice Lipová

Jedná se o plánovanou celkovou rekonstrukci ulice z důvodů špatného stavu vozovky i chodníků. Součástí je plánované rozšíření počtu parkovacích míst a uložení elektrorozvodů do země. Projekt byl v úvodní fázi ve dvou variantách připomínkován občany a Osadním výborem Bedřichovice.

  1. Aktuální stav: projektová dokumentace je dokončena pro zahájení územního řízení, probíhá vyjadřování dotčených orgánů státní správy.
    EON dosud nezískal souhlasy všech vlastníků nemovitostí potřebné pro uložení elektrorozvodů do země.
  2. Následující kroky přípravy: územní řízení, stavební řízení, výběrové řízení zhotovitele stavby

Termín: není stanoven

Výsledný projekt [PDF 813.16 kB]


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top