Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán 29. týden

16. 07. 2014 /

- Podkladní betony v osách 1-2, vázání výztuže základové desky, základových pasů a patek v osách 1-2 – IO03 - Pokládka zemnění – IO04 Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán 28. týden

08. 07. 2014 /

- Vybourání otvorů pro vstupy do suterénu IO03 - Odvoz vybouraného materiálu IO03 Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán 27. týden

30. 06. 2014 /

- Odvoz suti z demolice betonových podlah suterénu IO03 - Odvoz vybouraného materiálu IO03 Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán 26. týden

27. 06. 2014 /

- Odvoz suti z demolice betonových podlah suterénu IO03 - Vázání výztuže ztužujících stěn a podlahových desek suterénu IO03 Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán prací na 25. týden

18. 06. 2014 /

- IO03 – bourání betonové podlahy ve sklepě, likvidace suti - IO03 – vázání výztuže desky podlahy Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán práce na 23.týden:

03. 06. 2014 /

- Odkopání konstrukcí pro vjezd do sklepa u pilotové stěny IO02 - Vrtání mikropilot ve sklepě, bourání starých podlah IO03 Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán práce na 21. týden

19. 05. 2014 /

- Vrtání mikropilot ve sklepě (IO03) - Bourání betonové podlahy ve sklepě (IO03) Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán 20. týden

13. 05. 2014 /

- Vrtání mikropilot ve sklepě objekt IO03 - Betonáž desky v polích os 7-9 ve sklepě objekt IO03 Více

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice – plán na 18. týden

29. 04. 2014 /

- Betonáž věnce nad piloty stěny pod terasiu, část I. a II. – objekt IO02 - Těžení a odvážení zeminy ze suterénu pavilonu A – objekt IO03 Více

sanace sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice - plán 16.týden

17. 04. 2014 /

- Výkop pro ztužující věnec pilotové stěny pod terasou školy (IO02) - Betonáž podkladních betonů ztužujícího věnce pod terasou školy (IO02) Více