Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnu od 20. 6. - 30. 6. 2014

01. 07. 2014 /

- Vybetonování pojízdných ploch pod přístřešky, stání pro kontejnery a pojízdné vrstvy váhy - Podkladní asfaltové vrstvy - Osazení betonových a drátěných plotů Více

Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnech 26. 5. - 12. 6. 2014 a 13. 5. - 20 .6. 2014

13. 06. 2014 /

Práce probíhající 26. 5 .- 12. 6. 2014: Betonáž konstrukčních a finálních povrchů v přístřešcích Betonáž příjezdu a odjezdu v prostoru váhy Více

Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnu od 28. 4. – 23. 5. 2014:

26. 05. 2014 /

- Vybudování patek pod přístřešky, montáž ocelových přístřešků, nátěr přístřešků - Rozprostření zeminy okolo parkovacího stání Více

Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnu od 22. 4 - 26. 4. 2014

22. 04. 2014 /

- Dobudování parkoviště - Betonáž patek pod vrátnici Více

Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnu od 7.4-12.4.2014

08. 04. 2014 /

Zához rýh po výkopech přípojek, Zavezení pláně štěrkopískem. Více

Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnu od 31. 3. - 6. 4. 2014

01. 04. 2014 /

V týdnu od 31.3.-6.4.2014 bude ulice Zemědělská v prostoru směr od staveniště ke skládce v délce cca 150m uzavřena, průjezd bude možný osobním automobilem, auta větších rozměrů, budou muset zvolit jinou cestu. Více

Sběrné středisko odpadů Šlapanice - Informace k stavbám v týdnu od 17. - 21. 3. 2014

19. 03. 2014 /

- Zpevnění neúnosného podloží pláně vápněním - Hutnění zvápněné pláně - Návoz betonového recyklátu Více