Rozcestník

Informace pro občany

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Krizové opatření starostky

18. 03. 2020 / Samospráva

Starostka města Šlapanice vydává Krizové opatření starostky č. 1/2020 z důvodu šíření nákazy koronavirem v ČR s cílem zamezit jeho dalšímu šíření v populaci v návaznosti na usnesení vlády přijatá s vyhlášeným nouzovým stavem.

Každá osoba je povinna při pohybu na území města Šlapanice zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru.

Více

Provoz sběrného dvoru

18. 03. 2020 / Městský úřad

Sběrný dvůr na ul. Zemědělská i Dlouhá je v běžném provozu. Upozorňujeme, že na sběrný dvůr je zákaz vstupu bez ochranné roušky. Děkujeme za pochopení. 

Více

Cestování MHD

16. 03. 2020 / Doprava

Na základě krizového opatření primátorky města Brna bude cestování MHD možné pouze se zakrytými ústy a nosem. Opatření je platné od úterý 17. března. O den později (18. 3.) přejde provoz autobusových a trolejbusových linek na prázdninový režim. Tramvajová doprava, jakožto páteřní síť MHD v Brně, zůstane prozatím zachována v současném režimu.

Nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

16. 03. 2020 / Doprava

Hejtman Jihomoravského kraje nařídil ve správním obvodu JMK regulaci způsobu řízení a organizace dopravy s účinností od 17. března 2020 do ukončení krizového stavu nebo do odvolání. 

Veřejná linková doprava (včetně městské autobusové dopravy) zařazená do IDS JMK (Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje), pro území JMK:

  1. Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do IDS JMK.
  2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
  3. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
  4. První dvojice sedadel za řidičem po obou stranách vozidla musí zůstat neobsazené a dopravce tato sedadla zabezpečí proti obsazení.
  5. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v IDS JMK vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících. 

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 17. března 2020 do ukončení krizového stavu nebo do odvolání.

Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - změna

16. 03. 2020 / Výpadky/poruchy

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací - nebude přerušena dodávka elektrické energie dne 16. 3. 2020 od 08:00 do 16:00 na ul. Hřbitovní č.o. 12 a č.o. 14a. 

Více

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice

16. 03. 2020 / Samospráva, Městský úřad

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 16. 3. 2020 jsou následující:

  • Ve veřejném prostoru noste ochranné roušky, především při nákupech a nebo kontaktu s jinými osobami.
  • Od úterý 17. 3. 2020 bude zřízena speciální infolinka na čísle 725 508 076, která bude v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00. Na infolinku je možné obracet se všemi dotazy ohledně aktuální situace.
  • Na zdravotním středisku v ulici Karla Čapka je uzavřený hlavní vstup do budovy s vyvěšeným upozorněním pro občany, že mají zavolat nejdříve svému lékaři, který si pro ně ke vstupu přijde.

Další informace nadále sledujte ve sdělovacích prostředcích a na našich speciálních webových stránkách www.slapanice.cz/koronavirus. Děkujeme.

Přechodná úřední doba MěÚ Šlapanice

16. 03. 2020 / Městský úřad

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 a v souvislosti s přijetím preventivních opatření k omezení šíření nemoci COVID-19, vedení města rozhodlo, že od pondělí dne 16. 03. 2020 do úterý 24. 03. 2020, 6.00 hod., bude úřední doba pro veřejnost stanovena takto:

Pondělí:    8.00 – 11.00 hod.
Středa:      13.00 – 16.00 hod.

V neodkladných případech lze individuálně po telefonické či elektronické domluvě s příslušným zaměstnancem dohodnout osobní návštěvu.

Žádáme občany, aby zvážili nutnost návštěvy městského úřadu a omezili vstup na úřad pouze v důležitých situacích. Přednostně využívejte elektronickou komunikaci, žádosti a podání zasílejte elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky města Šlapanice 2xfbbgj, e-mailové zprávy na posta@slapanice.cz, případně prostřednictvím České pošty. Potřebné informace lze získat i telefonicky na tel. č.: +420 533 304 214.

Dále je možné podat či žádosti uskutečnit i fyzicky v úřední době na podatelně Městského úřadu ve Šlapanicích, Masarykově nám. č. 100/7 a v Brně, na ul. Opuštěné č. 9/2.

Tato opatření mají za cíl snížit možnost šíření nemoci COVID-19.  

Ing. Bc. Milan Vdoleček v.r. tajemník

Havárie vodovodu

16. 03. 2020 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že dnes (pondělí 16. 3.) bude přibližně od 9:00 do 13:00 hodin z důvodu opravy poruchy přerušena dodávka vody na ulici Dlouhá od č.p. 184 a celá ulice Jana Dvořáka. Náhradní zdroj vody nebude přistaven.

Omezení provozu zdravotního střediska

16. 03. 2020 / Zdravotnictví

Z důvodu vyhlášení celostátní karantény ke zpomalení šíření viru COVID-19 je provoz zdravotního střediska omezen

Svému lékaři zavolejte a po konzultaci vyčkejte příchodu zdravotníka, vyzvedne si Vás u vchodu – jen akutní případy.

AKCE

FILTR Akce

Neděle 16. 08. 2020

Středa 26. 08. 2020

Čtvrtek 27. 08. 2020

Pátek 28. 08. 2020

Sobota 29. 08. 2020

Neděle 30. 08. 2020

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Michal Velan: Beru to jako povinnost k tradici a historii

08. 08. 2017 / Kultura

Na organizaci Šlapanických slavností se podílíte přes dvacet let. Jak se během té doby měnila vaše role coby organizátora?

Strohá odpověď: Moje role prošla s věkem podobou dětského účastníka, dorosteneckého pomocníka, stárka, hlavního pořadatele až do dnešní podoby spolupořadatele.

Více

Strážcové pořádku

01. 04. 2017 / Historie

Dubnové číslo Šlapanického zpravodaje (pozn. 02/2017) je zaměřeno na bezpečnost, a tak se poohlédněme, jak bylo postaráno o bezpečnost občanů a majetku v dobách minulých.

Více

Šlapanická švestka žije

01. 04. 2017 / Zajímavosti, Historie

Motivován výzvou v ŠZ 5/2016 ohledně pátrání po starých odrůdách ovocných stromů doplňuji tuto vlastním textem: švestka s přívlastkem Barošova se nachází i v naší zahradě, ale delší dobu jsem netušil, že je to ona odrůda, až mi to potvrdil soused.

Více

Honební společenstvo, trochu s rozpaky

01. 04. 2017 / Zprávy

Především je asi potřeba vysvětlit, co to je za společenstvo. Po roce 1989 se společně s jinými změnami změnil i postoj k soukromému vlastnictví a s tím samozřejmě i respektování vlastníků půdy. Vlastníci půdy se mohli rozhodnout, jak s ní naloží, zda ji pronajmou a komu, nebo zda na ní budou sami hospodařit. Po pár letech se většina vlastníků rozhodla pronajmout pozemky větším zemědělským subjektům.

Více

HZS JMK - Jak postupovat, je-li nařízena evakuace

01. 04. 2017 / Bezpečnost

Při některých mimořádných událostech (povodně, požár, únik nebezpečných látek) může dojít k situaci, kdy je ne- zbytné z ohroženého objektu nebo oblasti přemístit obyvatelstvo, zvířata, příp. movitý majetek, aby nedošlo ke ztrátám na životech nebo poškození zdraví či majetku.

Více

HZS JMK - Jak správně nahlásit mimořádnou událost

01. 04. 2017 / Bezpečnost

V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující Vaše zdraví, život, majetek nebo Vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel.

Více

HZS JMK - Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí

01. 04. 2017 / Bezpečnost

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co nejrychleji varovat obyvatelstvo před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím. Ale znamená každý signál, který slyšíte, potenciální nebezpečí? A u kterého signálu byste se měli mít na pozoru?

Více

Rozhovor: Antonín Krýsa

01. 04. 2017 /

Při troše štěstí mohl Antonín Krýsa být prvoligovým fotbalistou a rozdávat radost na zelených trávnících, v mládí totiž hrával fotbal na vrcholové úrovni za Zbrojovku Brno. Nakonec u něj, ale zvítězila touha pomáhat lidem a ihned po absolvování základní vojenské služby nastoupil k Policii České republiky, kde slouží již dvacet let a od roku 2006 vede obvodní oddělení ve Šlapanicích. Přestože ho občas láká detektivní práce, vždy u něj převáží možnost předávat své zkušenosti mladších kolegům. Možná i proto jsou policisté z obvodního oddělení ve Šlapanicích jedni z nejúspěšnějších kandidátů pro kriminální policii. 

Více

Richard Rektořík 3. 4. 1884 - 10. 3. 1977

10. 03. 2017 / Osobnosti, Historie

V okresních novinách SMĚR z 12. 7. 1975 se pod nadpisem Moravský F. L. Věk píše: „Jednou ze zajímavých postav moravského venkova je šlapanický sběratel a vlastivědný pracovník Richard Rektořík, bývalý obchodník smíšeným zbožím a doposud pokladník místního kina. Již mu táhne na 92. rok a jeho výrazná tvář s plnovousem se po celá desetiletí již neměnila.“

Více

Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top