Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Žádosti o vypsané dotace pro rok 2023

16. 12. 2022 / Z radnice, Kultura, Sport, Ostatní

Na základě schválených dotačních programů Radou města Šlapanice mohou příjemci dotace podávat žádosti o poskytnutí finanční dotace pro oblast sportovní - pravidelné aktivity, pro oblast kultura a společenský život a individuální žádosti. Žádosti se podávají písemně v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři, a to ve lhůtě od 22. prosince 2022 do 6. ledna 2023 prostřednictvím podatelny MěÚ Šlapanice, poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 nebo datovou schránkou. 

Více

Proběhlo 2. zasedání zastupitelstva města

16. 12. 2022 / Z radnice

Ve středu 14. prosince 2022 proběhlo 2. zasedání zastupitelstva města. V jeho rámci byl schválen Návrh rozpočtu města pro rok 2023 ve velmi úsporné podobě kvůli zvýšeným nárokům na energie. Přesto se v něm našly prostředky na tři rozestavěné třídy MŠ Hvězdička na Masarykově náměstí a Husově ulici a rozšíření hřbitova. Část prostředků je určena také na další obměnu veřejného osvětlení, jehož obměna byla zahájena již v tomto roce výměnou třetiny svítidel a 4 rozvoden. V příštím roce plánuje město pokračovat obměnou svítidel v části Šlapanic zvané Pardálov, v souvislosti s plánovanou lokální pokládkou elektrického vedení do země společností Eg.d.

Více

Sociální služby v terénu

15. 12. 2022 / Z radnice, Senioři

Terénní sociální služby pomáhají lidem, kteří z nějakého důvodu nezvládají péči o sebe či domácnost. Jedná se například o lidi, kteří se pohybují na vozíku, pacienty s dlouhodobým onemocněním, seniory, lidi se smyslovým či mentálním handicapem nebo rodiny s handicapovanými dětmi. Díky sociálním službám poskytovaným přímo v terénu mohou vaši blízcí i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Podporu, kterou potřebujete možná právě vy, naleznete v Elektronickém katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje na prostedoma.jmk.cz.

 

Více

Přijďte si popovídat s vedením radnice

15. 12. 2022 / Z radnice, Samospráva

V pondělí 2. ledna 2023 vás srdečně zveme na Den otevřených dveří radnice.
Od 16.00 do 18.00 hodin se na vás a vaše dotazy a podněty bude těšit starostka města Michaela Trněná, spolu s místostarosty Radkem Růžičkou a Jiřím Kopečkem.

Více

Uzavírka sběrného dvora 31. 12. 2022

15. 12. 2022 / Ostatní

Svozová společnost KTS Ekologie oznamuje, že v sobotu 31. prosince 2022 nebude v provozu sběrný dvůr na ulici Zemědělská. K odvozu odpadu můžete využít sběrné středisko na ulici Dlouhá.

Více

Změna poplatků za přepravu Seniorbusem

15. 12. 2022 / Senioři, Doprava

Upozorňujeme občany, že pro rok 2023 byla zveřejněna nová Závazná kritéria pro vydání Seniorkarty opravňující používání Seniorbusu. Vzhledem ke zvyšování nákladů, kdy poplatek za přepravu nebyl od roku 2013 změněn, dochází k následujícím změnám:

  • Kategorie 1 – přeprava zůstává bezplatná
  • Kategorie 2 – poplatek se zvyšuje ze 199 Kč na 399 Kč ročně
  • Kategorie 3 – poplatek se zvyšuje z 299 Kč na 599 Kč ročně 
Více

Seniorbus - jízdní řád mezi svátky

15. 12. 2022 / Senioři, Doprava

V týdnu od 26. prosince 2022 do 1. ledna 2023 pojede Seniorbus podle jízdního řádu pouze dne 29. prosince 2022.
Od 2. ledna 2023 se opět bude řídit platným jízdním řádem.

Více

Možnost podnikání v centru města

13. 12. 2022 / Z radnice

Vážení občané, podnikatelé, máte zájem podnikat přímo v centru města? Město Šlapanice nabízí prostory v nově připravovaném objektu města, s výhodnou polohou naproti supermarketu Albert (ORC Friendship) na křižovatce Čechova - Nádražní. Plánovaný termín otevření je v červnu roku 2025.

Více

Vodné a stočné v roce 2023

13. 12. 2022 / Voda, elektřina a plyn

Vodárenská akciová společnost, a.s., Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko stanovila cenu vodného a stočného pro rok 2023.

Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top