Rozcestník

Stavební úřad

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Katastrální území (vybrané obce):  Šlapanice u Brna, Bedřichovice, Podolí u Brna, Jiříkovice, Blažovice, Ponětovice, Prace, Kobylnice u Brna
Pracovník oddělení:  Ing. Zdenka Búřilová Podešvová, Ph.D
Číslo kanceláře:  412
Tel.:  533 304 557
E-mail:  burilova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení:  Ing. Bohdana Kalová
Číslo kanceláře:  412
Tel.:  533 304 558
E-mail:  kalovab@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení:  Ing. Milada Zemanová
Číslo kanceláře:  415
Tel.:  533 304 551
E-mail:  zemanova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení: Ing. Renata Hejčová
Číslo kanceláře: 412
Tel.: 533 304 645
E-mail: hejcova@slapanice.cz
   

Katastrální území (vybrané obce): Modřice, Moravany u Brna, Rebešovice, Vranov u Brna, Želešice
Pracovník oddělení:  Ing. Rajka Šumová
Číslo kanceláře:  418
Tel.:  533 304 552
E-mail:  sumova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení:  Ing. Naděžda Janíčková
Číslo kanceláře:  419
Tel.:  533 304 553
E-mail:  janickova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení:  Eva Kubešová
Číslo kanceláře:  416
Tel.:  533 304 554
E-mail:  kubesova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení:  Ing. David Krček
Číslo kanceláře:  419
Tel.:  533 304 502
E-mail:  krcek.d@slapanice.cz

Katastrální území (vybrané obce): Průmyslová zóna Modřic, Olympia, Průmyslová zóna Šlapanice
Pracovník oddělení:  Ing. Josef Pukowietz
Číslo kanceláře:  417
Tel.:  533 304 555
E-mail:  pukowietz@slapanice.cz
   

Činnost oddělení:

  • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu pro město a další obce v rozsahu své územní působnosti; rozhoduje o vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení, vydává územní souhlasy a souhlasí s ohlášením staveb, přijímá oznámení o užívání staveb a vydává kolaudační souhlasy.
  • Rozhoduje o výjimkách z obecných technických požadavků na výstavbu.
  • Řeší stížnosti a podněty týkající se staveb v rámci své územní působnosti.
  • Stavební úřad je místně příslušným stavebním úřadem pro katastrální území:
    Bedřichovice, Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice u Brna, Modřice, Moravany u Brna, Podolí u Brna, Ponětovice, Prace, Rebešovice, Šlapanice u Brna, Vranov, Želešice

Související dokumenty:

Žádosti platné od 20.4.2018:

ikona Příl 1 vyhl 503-2006 - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 0.94 MB]

ikona Příl 2 vyhl 503-2006 - žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 920.18 kB]

ikona Příl 3 vyhl 503-2006 - žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 918.13 kB]

ikona Příl 4 vyhl 503-2006 - žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 695.35 kB]

ikona Příl 5 vyhl 503-2006 - žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 628.35 kB]

ikona Příl 6 vyhl 503-2006 - žádost o vydání společného povolení - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 1.36 MB]

ikona Příl 7 vyhl 503-2006 - oznámení záměru - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 762.72 kB]

ikona Příl 8 vyhl 503-2006 - ohlášení stavby - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 0.97 MB]

ikona Příl 9 vyhl 503-2006 - žádost o stavební povolení - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 871.67 kB]

ikona Příl 10 vyhl 503-2006 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 694.81 kB]

ikona Příl 12 vyhl 503-2006 - žádost o vydání kolaudačního souhlasu - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 831.26 kB]

ikona Příl 14 vyhl 503-2006 - oznámení změny v užívání stavby - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 751.67 kB]

ikona Příl 15 vyhl 503-2006 - ohlášení odstranění - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 702.89 kB]

ikona Příl 16 vyhl 503-2006 - společné oznámení záměru - po novele vyhl 66-2018 - od 20 4 2018 [DOCX 0.96 MB]

 

Nekolaudované stavby od 2018 - poučení pro žadatele [DOCX 14.61 kB]

ikona Žádost o přidělení čísla MMR [PDF 273.28 kB]

ikona Ohlášení dokončení stavby [PDF 273.77 kB]

 

Starší žádosti:

Žádost o vydání rozhodnuti o dělení nebo scelování pozemku [DOCX 33.59 kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o ochraném pásmu [DOCX 32.81 kB]

ikona Ohlášení stavby [DOC 96.5 kB]

ikona Žádost o stavební povolení [DOC 93.5 kB]

ikona Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [DOC 93.5 kB]

ikona Oznámení o užívání stavby [DOC 95.5 kB]

ikona Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [DOC 96 kB]

ikona Žádost o povolení předčasného užívání stavby [DOC 97.5 kB]

ikona Oznámení změny v užívání stavby [DOC 88 kB]

ikona Ohlášení odstranění [DOC 93 kB]

ikona Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby povolené před 01.01.2007 [DOC 34.5 kB]

 

Obsah přikládané dokumentace:

vyhl 499-2006 příloha 1 - dokumentace k RO o umístění stavby [RTF 138.85 kB]

vyhl 499-2006 příloha 2 - dokumentace k RO o umístění stavby LINIOVÉ [RTF 132.45 kB]

vyhl 499-2006 příloha 3 - dokumentace k RO o umístění stavby DRÁHY [RTF 186.51 kB]

vyhl 499-2006 příloha 4 - dokumentace k RO o umístění stavby KOMUNIKACE [RTF 198.18 kB]

vyhl 499-2006 příloha 5 - dokumentace k RO o umístění stavby souboru JADERNÉ [RTF 149.86 kB]

vyhl 499-2006 příloha 6 - dokumentace k RO o změně využití území [RTF 107.25 kB]

vyhl 499-2006 příloha 7 - dokumentace k RO o změně vlivu stavby na území [RTF 93.42 kB]

vyhl 499-2006 příloha 8 - dokumentace pro společné povolení [RTF 189.24 kB]

vyhl 499-2006 příloha 9 - dokumentace pro společné povolení LINIOVÉ [RTF 149.28 kB]

vyhl 499-2006 příloha 10 - dokumentace pro společné povolení DRÁHY [RTF 246.56 kB]

vyhl 499-2006 příloha 11 - dokumentace pro společné povolení KOMUNIKACE [RTF 353.13 kB]

vyhl 499-2006 příloha 12 - PD k ohlášení a stavebnímu povolení [RTF 198.49 kB]

vyhl 499-2006 příloha 13 - PD pro provádění stavby [RTF 171.15 kB]

vyhl 499-2006 příloha 14 - dokumentace skutečného provedení stavby [RTF 93.04 kB]

vyhl 499-2006 příloha 15 - dokumentace bourací práce [RTF 84.2 kB]

vyhl 499-2006 příloha 16 - stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě [RTF 86.21 kB]


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top