Rozcestník

Svoz odpadů

Svoz a likvidaci odpadů zajišťuje společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

  • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic naleznete níže na stránce, také viz mapka). 
  • Svoz pytlů se separovanými plasty nebo papíry probíhá ve středu viz svozový kalendář, papír 1× za 4 týdny. Od ledna 2022 budou svozy pytlů s papírem a plasty probíhat 1x měsíčně. Podrobnosti o pytlovém svozu naleznete na stránce Pytlový sběr papíru a plastů od domácností
  • Hnědé plastové kontejnery na bioodpad jsou umístěny celoročně.
  • S účinnosti od 1. 1. 2022 dochází ke změně poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitostí dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021. Nově budou hradit poplatky u bytových domů společenství vlastníků jednotek nebo vlastníci nemovitostí v ostatních případech. Podrobnosti naleznete na stránce Poplatek za komunální odpad. Svoz komunálního odpadu bude probíhat 1x za 2 týdny u rodinných domů a 1x týdně u bytových domů.
  • Od 1. 1. 2022 bude zahájen svoz tříděného odpadu od domu (papír, plast, bioodpad). Přihlásit se můžete do 30. října 2021. Podrobnosti naleznete na stránce Nádoby na odpad. Již dříve podané přihlášky (žádanky) jsou platné. Popelnice o objemu 240 l obdržíte zdarma. Distribuce nádob proběhne v prosinci 2021. Svoz papíru a plastu bude probíhat 1x měsíčně. Bioodpad 1x týdně v období březen – listopad a 1x za 2 týdny od prosince do února.

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem:

plast: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek
papír: 2x týdně, z toho v lichý týden v pondělí a středu, v sudý týden v pondělí a čtvrtek
sklo barevné: 1x za dva týdny, vždy v lichý čtvrtek,
sklo čiré: 1x za měsíc, vždy v lichý čtvrtek
bioodpad duben - listopad: 1x týdně, z toho v lichý týden ve čtvrtek, v sudý týden v úterý
bioodpad mimo sezónu: 1x za měsíc, vždy v sudé úterý

Jak správně třídit odpad (PDF 55.54 kB)

Žádáme občany, aby si vynášeli popelnici ke svozu pouze pokud je zcela zaplněná.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefánikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Mapa rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu [JPG 527,27 kB]

Svozový kalendář

Kalendář obsahuje termíny svozu pytlů s tříděným odpadem od domácností.

 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top