Vážení návštěvníci informační stránky k návrhu ÚP Šlapanice,

otevřeli jste si webovou stránku https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-mesta a zalekli jste se množství dokumentů? Nebojte a pusťte se do toho.  

Pro lepší orientaci v problematice si můžete ještě jednou pročíst náš úvodní informační letáček (PDF 6.29 MB).  

A nyní se můžete pustit do návrhu ÚP samotného. Můžete nahlížet buď do textové nebo do grafické části návrhu územního plánu, obě spolu souvisí a musí být v souladu. 

textové části najdete popis jednotlivých regulativů území a popis toho, co lze v jednotlivých funkcích území umisťovat.

grafické části pak najdete mapové znázornění území Šlapanic a Bedřichovic, ve které jsou barevně znázorněny jednotlivé funkce území.  

Pokud Vás zajímá konkrétní pozemek nebo území, vyhledejte si ho v hlavním výkresu. Jednotlivé plochy jsou různě zbarveny podle způsobu využití ploch a jejich typů. Např. světle růžová plocha s označením BB označuje bydlení v bytových domech. Plochy mohou být buď stabilizované (zastavěné území) nebo návrhové (nově navrhované k zastavění) nebo se může jednat o územní rezervy (barevně orámovaná nevybarvená plocha). Celou podrobnou legendu najdete přímo na hlavním výkresu.  

Pokud jste si našli plochu, která vás zajímá, otevřete si textovou část (výrok návrhu ÚP pro veřejné projednání). V ní najdete podrobně popsané regulativy území, tzn. jaké stavby a za jakých podmínek lze do konkrétní plochy umisťovat.  

Pokud máte dotazy, neváhejte se nás ptát prostřednictvím formuláře pro dotazy (odpovědi naleznete na stránce Dotazy občanů) nebo nás navštivte v kanceláři starostky (2. patro, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) nebo na oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Šlapanice (Opuštěná 9/2, Brno).