Rozcestník

Urbanisticko-dopravní studie

Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice

Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice je koncepční studií, která slouží jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, dále jako podklad pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, ale i jiných dotčených orgánů.

Studie je zadána na základě Akčního plánu 2020 – 2021 v rámci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025. Zadání bylo zpracováno Komisí územního rozvoje města Šlapanice a schváleno Radou města Šlapanice dne 8. 1. 2020.

Urbanisticko-dopravní studie je komplexní strategický nástroj sloužící ke kontinuálnímu a ucelenému rozvoji města a bude rozdělen do 3 částí sledujících své dílčí cíle:

Základní koncepce rozvoje: Cílem je vypracování návrhu směřování rozvoje města, který řeší všechny vrstvy celku sídla a je tak podkladem pro podrobnější ÚPD, definuje rámce pro Generely lokalit, ale např. i doporučení pro vydávání obecně závazných vyhlášek.

Dokumenty Základní koncepce rozvoje:

Generely lokalit: Cílem je vypracování návrhů upřesňujících rozvoj jednotlivých lokalit zejména z pohledu městských investic – systémového řešení veřejných prostranství a koordinace městských staveb. Smyslem je definice rámců pro zadávání jednotlivých projektů.

Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti: Cílem je vypracování podpůrného metodického nástroje sledujícího podstatné aspekty tvorby v rámci veřejných investic. Materiál bude reflektovat obecné trendy definicí příkladů konkrétních řešení vhodných pro místní kontext.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top