Veřejné zakázky

Na stránkách https://zakazky.slapanice.cz/ naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Šlapanice.