Pondělí, 25. červen 2018. Svátek má Ivan

Vodní nádrž Ponětovice (EU)

Velikost textu

Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 29. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3.

Cílem projektu je podpora biodiverzity a posílení funkčnosti významného krajinného prvku. Při inventarizaci zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice bylo zjištěno, že téměř všechny stromy jsou přestárlé, poškozené, mnohé v havarijním stavu. Projekt řeší jednak asanaci havarijních dřevin, zdravotní řez poškozených dřevin a novou výsadbu. Plánovaná revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Potřeba realizace revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice je dána zejména špatným zdravotním stavem a nízkou provozní bezpečností topolů (Populus x canadensis) v okolí nádrže. Jedná se o krátkověké dřeviny, které jsou v řešeném území za hranicí životnosti. Ve všech čtyřech částech řešeného území jsou na hodnocených dřevinách patrné hniloby, zlomy kosterních větví a suché větve. Na některých dřevinách byly nalezeny také plodnice dřevních hub. U všech dřevin byla provedena podrobná inventarizace, jejímž cílem bylo mimo jiné zhodnotit vitalitu, zdravotní stav a provozní bezpečnost dřevin. Na základě tohoto průzkumu byla navržena potřebná opatření. Ke kácení dochází pouze v nezbytných případech z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Kromě kácení a ošetření dřevin projekt navrhuje také nové výsadby stromů, které nahradí původní pokácené dřeviny. K výsadbám jsou navrženy domácí listnaté dřeviny. Navrženými výsadbami zde dojde k významnému rozšíření druhové skladby dřevin, posílení keřového patra a zvýšení biodiverzity v celé lokalitě.

Plánovaná revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Zároveň si tento projekt klade za cíl zachování a znovuobnovení přirozeného geofondu dané lokality (především výsadbou topolu černého a vrby bílé), podpoření rozmanitosti biologických druhů a jejich společenstev. Stárnoucí výsadba je dlouhodobě neperspektivní, je třeba dřeviny ozdravit a omladit, aby byl tento významný krajinný prvek v zemědělsky využívané krajině zachován. Dále je třeba vytvořit bezpečné prostředí pro návštěvníky vodní nádrže a jejího okolí.

Termín realizace projektu:   rok 2017 - 2018
Název operačního programu:     Operační program Životní prostředí
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002475
Celková částka uznatelných výdajů: 3 723 127,61 Kč
Dotace EFRR (80%):  2 978 502,08 Kč
Povinná spoluúčast (20%):    744 625,53 Kč

 

                                      

                               

                                                               

                      

                                                      

                                        

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. červen 2018 od 22.00 h
Anděl Páně 2 více
26. červen 2018 od 22.00 h
Hurvínek a kouzelné muzeum více
27. červen 2018 od 22.00 h
Špunti na vodě více
28. červen 2018 od 22.00 h
Bezva ženská na krku více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 22.06.2018 000 08:05       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní