Volby do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. a 6. října 2018. MěÚ Šlapanice bude průběžně na svých webových stránkách  zveřejňovat informace k volbám do zastupitelstev obcí.

Městský úřad Šlapanice, jakožto pověřený obecní úřad, projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu (všechny obce správního obvodu Šlapanice vyjma města Modřice). 

Zaměstnanci registračního úřadu MěÚ Šlapanice, držitelé osvědčení o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb. Případné dotazy můžete směřovat na:
Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256, kancelář tajemníka
Lenka Juchová, tel.: 533 304 250, kancelář tajemníka
Olga Zedníčková, tel.: 533 304 730, odbor správních činností

Registrační místo: MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 3. poschodí, zasedací místnost č. 414

Registrační úřad zaregistroval pro volby do zastupitelstev obcí 144 kandidátních listin. V zákonné lhůtě nebyl podán u příslušného soudu žádný návrh proti provedení registrace kandidátní listiny

  • Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Zkontrolujte si proto, zda máte poštovní schránky správně označené. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
  • Změna sídla volebního okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice (původně orlovna)
  • Možnost volit do přenosné volební schránky (ze zdravotních důvodů), kontakt: pí Pojezná, tel.: 533 304 324. Ve dny voleb lze kontaktovat přímo příslušný volební okrsek:  kontaktní spojení do volebních místností [PDF 60.79 kB]
  • Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb na úřední desce bezodkladně po jeho podepsání (06.10.2018).

Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 134.73 kB]

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta [DOC 26 kB]

Vzor seznamu pro delegování členů do OVK [DOC 49 kB]

Harmonogram úkolů a lhůt [PDF 600.14 kB]

Delegace členů do okrskových volebních komisí [PDF 134.04 kB]

Vylosované pořadí volebních stran obcí RÚ [PDF 221.65 kB]

Informace pro voliče [PDF 137.24 kB]

HL - Babice nad Svitavou [PDF 87.81 kB]

HL - Bílovice nad Svitavou [PDF 91.7 kB]

HL - Blažovice [PDF 86.37 kB]

HL - Březina [PDF 85.71 kB]

HL - Hajany [PDF 85.93 kB]

HL - Hostěnice [PDF 86.48 kB]

HL - Jiříkovice [PDF 85.85 kB]

HL - Kanice [PDF 88.61 kB]

HL - Kobylnice [PDF 86.88 kB]

HL - Kovalovice [PDF 86.05 kB]

HL - Mokrá-Horákov [PDF 92.36 kB]

HL - Moravany [PDF 95.36 kB]

HL - Nebovidy [PDF 85.57 kB]

HL - Ochoz u Brna [PDF 86.84 kB]

HL - Omice [PDF 87.14 kB]

HL - Ořechov [PDF 87.17 kB]

HL - Ostopovice [PDF 85.86 kB]

HL - Podolí [PDF 86.39 kB]

HL - Ponětovice [PDF 85.6 kB]

HL - Popůvky [PDF 87.54 kB]

HL - Pozořice [PDF 90.7 kB]

HL - Prace [PDF 86.68 kB]

HL - Prštice [PDF 85.6 kB]

HL - Radostice [PDF 86.03 kB]

HL - Rebešovice [PDF 85.55 kB]

HL - Řícmanice [PDF 88.37 kB]

HL - Silůvky [PDF 85.88 kB]

HL - Sokolnice [PDF 87.57 kB]

HL - Střelice [PDF 89.58 kB]

HL - Šlapanice [PDF 93.3 kB]

HL - Telnice [PDF 88.94 kB]

HL - Troubsko [PDF 88.96 kB]

HL - Tvarožná [PDF 87.58 kB]

HL - Újezd u Brna [PDF 91.83 kB]

HL - Velatice [PDF 86.24 kB]

HL - Viničné Šumice [PDF 86.64 kB]

HL - Vranov [PDF 87.06 kB]

HL - Želešice [PDF 86.65 kB]

 

 

 

 

 

 

 


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top