Volby

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na podzim roku 2018. Přesný termín voleb bude teprve vyhlášen prezidentem republiky. V závislosti na stanovení termínu voleb bude MěÚ Šlapanice postupně na svých webových stránkách v sekci VOLBY zveřejňovat informace k volbám do zastupitelstev obcí.

Městský úřad Šlapanice, jakožto pověřený obecní úřad, projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu (všechny obce správního obvodu Šlapanice vyjma města Modřice). Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Šlapanice a těchto dalších obcí budou přijímat a registrovat zaměstnanci registračního úřadu MěÚ Šlapanice), držitelé osvědčení o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb. Případné dotazy můžete směřovat na:
Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256, kancelář tajemníka
Lenka Juchová, tel.: 533 304 250, kancelář tajemníka

 Seznam registračních úřadů (DOCX 14.76 kB)

Oznámení o počtu podpisů na peticích (DOC 79 kB)