Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Výluky na trati 340 - Brno - Uherské Hradiště

24. 07. 2015 /

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje , že od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015 proběhne v úseku Brno hlavní nádraží - Nesovice na trati 340 - Brno - Uherské Hradiště (a zpět) výluka. Po dobu výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více

Kruhový objezd Bedřichovice-Podolí

20. 07. 2015 /

Upozorňujeme řidiče, že od 27. 7. 2015 bude zahájena II. etapa výstavby okružní křižovatky. Průjezd ve směru Brno - Rousínov a zpět bude jednosměrný, zajištěn semafory. Jednosměrný bude též průjezd ve směru Bedřichovice - Podolí pro linkové autobusy IDS JmK a povolenky. Upozornění řidičům: Pozor, projíždíte stavbou. Předpokládaný termín ukončení 5. 10. 2015. Více

Sečení trávy

20. 07. 2015 /

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 20. do 24. července 2015 proběhne sečení trávy ve Šlapanicích a v Bedřichovicích. 20. 7. Skatepark + přilehlé plochy; 22. 7. Bedřichovice-Sádky, Hlavní, Střední, Studýnky; 23. 7. Bedřichovce- Lípová, Jižní; 24. 7. mezírka Dlouhá-Ponětovská, přilehlé pozemky křižovatky Sušilova-Těsnohlídkova. Více

Volnočasový prostor na ulici Jiráskově

17. 07. 2015 /

Ve čtvrtek 16. července 2015 proběhlo setkání občanů se zástupci města nad vizualizací Volnočasového prostoru na ulici Jiráskově. Nový návrh byl zúčastněnou veřejností hodnocen kladně. Doplňující návrhy je možno podat do pátku 24. července 2015 na sekretariátě MěÚ e-mail sekretariat@slapanice.cz Více

Z 21. schůze Rady města Šlapanice

16. 07. 2015 /

RM na svém 21. zasedání doporučila zastupitelstvu schválit vystoupení města Šlapanice ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ). SPZŠ je sdružením vlastníků pozemků pod plánovanou průmyslovou zónou CTP Invest, založené v roce 2005 za účelem vzniku obří průmyslové zóny v těsné blízkosti obytné zástavby města. Více

Nabídka pracovních míst

13. 07. 2015 /

Obec Žatčany vypisuje konkurs na místo ředitele/ředitelky základní a mateřské školy a dále přijme učitele/učitelku s aprobací pro 1. stupeň ZŠ a asistenta pedagoga. Více

Sečení trávy

10. 07. 2015 /

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 13. do 17. července 2015 proběhne ve Šlapanicích sečení trávy, a to v těchto ulicích: 13. 7. Brněnská, Nádražní, 14. 7. Nádražní + psí výběh, 15. 7. Kobylnická, Sušilova, 16. 7. Havlíčkova, Nerudova, 17. 7. Čechova Více

Sečení trávy

07. 07. 2015 /

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 7. do 10. července 2015 proběhne ve Šlapanicích sečení trávy, a to v těchto ulicích: 7. července - Kollárova, Bří Mrštíků, Nerudova, 8. až 10. července - Nové bloky - ulice Brněnská. Více

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

07. 07. 2015 /

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek vyhlašuje od 3. července 2015 do odvolání na celém území Jihomoravského kraje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a vysokých teplot. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top