Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Změna termínu uzavírky křižovatky Bedřichovice – Podolí

05. 06. 2015 /

Upozorňujeme občany, že křižovatka Bedřichovice - Podolí bude uzavřena již v neděli 7. června 2015. Provoz autobusových linek bude zachován. Více

Nový tajemník Městského úřadu Šlapanice

04. 06. 2015 /

Novým tajemníkem Městského úřadu Šlapanice se od 1. srpna 2015 stane Ing. Bc. Milan Vdoleček, který byl vybrán ve výběrovém řízení. Více

Žádost o poskytnutí dotace

03. 06. 2015 /

Upozorňujeme že, na městském webu v sekci formuláře odborů byl zveřejněn nový platný formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šlapanice. Žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh je možné podávat do 31. 7. 2015. Více

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

03. 06. 2015 /

Zveme Vás na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 17. června 2015 v 17.00 hodin v kinosále základní školy. Více

Dražba movitých věcí

02. 06. 2015 /

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, pořádá dražbu movitých věcí, která se koná 1. července 2015. Předmětem dražby jsou grafiky, kresby a malby. Více

Uzavření MěÚ Šlapanice

02. 06. 2015 /

Oznamujeme, že v úterý 9. června 2015 od 8.00 do 10.00 hodin bude Městský úřad Šlapanice (pracoviště Masarykovo náměstí 100/7) uzavřen. Důvodem je školení zaměstnanců. Děkujeme za pochopení. Více

Registr smluv

02. 06. 2015 /

Oznamujeme, že na městském webu jsou zveřejňovány smlouvy uzavřené mezi městem Šlapanice a smluvními partnery. Více

Poděkování

02. 06. 2015 /

Město Šlapanice děkuje Kynologickému klubu Šlapanice a Skautu ABS - středisko Pangea Šlapanice za přípravu a organizaci již 24. ročníku Dne dětí. Více

Okružní křižovatka Podolí - Bedřichovice

01. 06. 2015 /

Stavba okružní křižovatky Podolí - Bedřichovice bude zahájena v pondělí 8. června 2015, stejně tak její uzavření z Podolí do Bedřichovic a zpět. V neděli 7. června 2015 bude probíhat stavba dopravního značení dopravních uzávěr a objízdných tras. Do té doby bude křižovatka normálně průjezdná. V případě změn vás budeme informovat. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top