Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Oznámení Státního pozemkového úřadu

04. 05. 2015 /

Oznamujeme, že podle organizačního řádu pozemkového úřadu ve znění dodatku č.6 ze dne 1. 5. 2015 došlo na Krajském pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj ke sloučení Pobočky Brno a Pobočky Brno-venkov. Více

Záznam z 3. ZM na webu

30. 04. 2015 /

Oznamujeme, že aktuální záznam z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice ze dne 22. dubna 2015 je zpřístupněn na webových stránkách města v sekci ”Městská média - Infokanál Šlapanice - Aktuální záznam zastupitelstva.” Více

Výběrové řízení

29. 04. 2015 /

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na pozici městského architekta. Více

Připomínky k ZÚR

29. 04. 2015 /

Upozorňujeme občany, že připomínky k Zásadám územního rozvoje JmK (ZÚR) lze podávat do čtvrtka 7. května 2015 elektronicky prostřednictvím webových stránek JmK (www.zurka.cz) nebo písemně na Jihomoravský kraj, Krajský uřad, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Více

Odečty stavů elektroměrů v Bedřichovicích

28. 04. 2015 /

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že ve dnech 4. května 2015 budou ve Šlapanicích prováděny řádné odečty stavů elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Více

Odečty stavů elektroměrů ve Šlapanicích

28. 04. 2015 /

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že ve dnech 5. - 27. května 2015 budou ve Šlapanicích prováděny řádné odečty stavů elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Více

Oznámení o přerušení dodávky vody

28. 04. 2015 /

Oznamujeme přerušení dodávky vody dne 11. května 2015 od 8.00 do 11.00 hodin na těchto ulicích: ul. Nádražní od křižovatky s ul. Čechovou po železniční most, ul. Smetanova, ul. Tyršova. Více

Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

24. 04. 2015 /

Vedení města na svém 3. veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 22. dubna 2015 informovalo o současném stavu výstavby cyklostezek Ponětovice a Bedřichovice. Více

Když nastane Blackout

23. 04. 2015 /

Jak zjistíte, že se jedná o Blackout a ne o krátkodobý výpadek elektřiny nebo co nedělat, když nastane Blackout. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top