Rozcestník

Územní plán ŠlapaniceVolby 2020

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Nový dětský lékař

10. 06. 2013 /

Město Šlapanice oznamuje možnost registrace dětských pacientů pro novou ordinaci MUDr. Jaroslava Utěšeného (obvod po MUDr. Kysové). Registrace bude probíhat každý čtvrtek od 13. 6. 2013 v době od 9:00 do 12:00 hodin v prostorách bývalé ordinace MUDr. Kysové ve zdravotním středisku v ulici Karla Čapka. Předpokládané zahájení provozu ordinace je 1. srpna letošního roku.

Povodně

05. 06. 2013 /

Město Šlapanice v souvislosti s právě probíhajícími povodněmi nebude organizovat charitativní sbírku od občanů, ale uvolní finanční prostředky na nákup čistících prostředků a ochranných pomůcek. Ty budou následně dopraveny na konkrétní místo, určené centrálním dispečinkem. Pokud občané chtějí sami finančně přispět na pomoc postiženým, mohou tak učinit prostřednictvím kont zveřejněných sdělovacími prostředky nebo přes Charitu Brno. Více

Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

04. 06. 2013 /

Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 12. června 2013 v 16:00 hodin v kinosále ZŠ Více

První fáze tvorby strategického plánu rozvoje Šlapanic

31. 05. 2013 /

Vážení spoluobčané, výsledkem první fáze tvorby strategického plánu rozvoje Šlapanic je vyhodnocení profilu města, dotazníkového šetření a tzv. SWOT analýzy. Více

Prohlášení Rady města Šlapanice

31. 05. 2013 /

Rada města Šlapanice se důrazně ohrazuje proti neúplným, zkresleným a nepravdivým informacím, které šíří občanské sdružení Čisté Šlapanice prostřednictvím svých letáků. Více

Valná hromada Svazku Šlapanicko

29. 05. 2013 /

Informace o stavbě Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu I. etapa, schválení rozpočtových opatření a další témata byla na programu Valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, která se konala 28. května 2013 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice.

Noc kostelů

28. 05. 2013 /

Prohlédnout si kryptu nebo zvony, vystoupat na věž či zhlédnout filmový dokument o Cyrilovi a Metodějovi, to vše mohli návštěvníci kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích v pátek 24. května 2013, kdy se konala Noc kostelů.

Víčka pro Dominiku

24. 05. 2013 /

Upozorňujeme, že sbírka víček od pet lahví na pomoc desetileté Dominičce z Rakvic postižené dětskou mozkovou obrnou stále pokračuje. Více

Stavební práce v ulici Těsnohlídkově

23. 05. 2013 /

Oznamujeme, že na místní komunikaci ulice Těsnohlídkově, v úseku od křižovatky s ulicí Brněnskou až po konec pozemku RD Těsnohlídkova č.or. 23 ve Šlapanicích, budou v termínu od 30. května 2013 do 30. září 2013 probíhat stavební práce E.ON Servisní s.r.o., spočívající ve stavebních úpravách trasy NN a VN. Tímto bude omezena možnost parkování na uvedené komunikaci během stavby.

AKCE

FILTR Akce

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top