Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Úklid katastru u příležitosti Dne Země

08. 04. 2013 /

Jarní úklid našeho katastru u příležitosti Dne Země proběhl v sobotu 6. dubna 2013. Pořádalo jej město Šlapanice ve spolupráci s Komisí životního prostředí a společností SATESO s.r.o. za přispění spolků, organizací a občanů našeho města. Více

Odstávka Centrálního registru vozidel

29. 03. 2013 /

Ministerstvo dopravy oznamuje, že na základě změny provozovatele Centrálního registru vozidel, bylo rozhodnuto o nutné technologické odstávce v rámci celé ČR v době od 30.3.2013 00:00 hod. do 3.4.2013 24:00 hod. V této době nebude aplikace Centrálního registru vozidel dostupná. Více

Velikonoční přání

29. 03. 2013 /

Vedení města Šlapanice přeje všem občanům příjemné prožití velikonočních svátků. Více

Z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

29. 03. 2013 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 12. veřejném zasedání dne 27. března 2013 schválilo odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice“ Více

Vedení města přálo učitelům

27. 03. 2013 /

Ke Dni učitelů dnes 27. března 2013 popřáli zástupci vedení města všem pedagogům, kteří učí v mateřských školách, na základní škole a na gymnáziu ve Šlapanicích. Více

Krizový štáb

27. 03. 2013 /

Krizový štáb ke cvičení ZÓNA 2013 se sešel v úterý 26. března 2013 v zasedací místnosti MěÚ. Důvodem setkání bylo prověření Integrovaného záchranného systému na území Jihomoravského kraje. Více

Protipovodňová komise

22. 03. 2013 /

Aktualizace Protipovodňového plánu byla jedním z bodů zasedání Protipovodňové komise města Šlapanice, která se konala ve čtvrtek 21. března 2013. Dále se komise dohodla na zakoupení zásoby pytlů a sypače písku pro mimořádnou událost. Více

Projekt Trojlístek

21. 03. 2013 /

Trojlístek má tři lístky a v každém z nich si můžeme představit jednu cílovou skupinu stejnojmenného projektu. V prvním rodiče malých dětí, ve druhém děti samotné a ve třetím náhradní babičku, nově do rodiny vstupující. Více

4. ročník celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí

19. 03. 2013 /

Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života je cílem výtvarného soutěžního projektu Šťastné stáří očima dětí. Jeho 4. ročník vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která soutěž pořádá ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top