Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

08. 03. 2012 /

Oznamujeme, že v budově Městského úřadu Šlapanice, zasedací místnost, v období od 11. 4. 2012 do 24. 4. 2012, vždy v pracovních dnech dle úředních hodin Městského úřadu bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát přepracováním na digitální katastrální mapu (dale jen “obnovený katastrální operát”) v katastrálním území města Šlapanice. Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Jihomoravský kraj

08. 03. 2012 /

V těchto dnech vydal Český statistický úřad tištěnou publikaci Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Jihomoravský kraj, která obsahuje údaje za správní obvody ORP a vybrané údaje za jednotlivé obce kraje. Více

Uzávěrka Šlapanického zpravodaje

07. 03. 2012 /

Uzávěrka Šlapanického zpravodaje je 10. března 2012 Více

Zápis do Mateřské školy Zahrádka

05. 03. 2012 /

Zápis do dvou tříd MŠ Zahrádka - Brněnská Pole se uskuteční 15. března 2012 od 15 hodin. Více

Nové TESCO

02. 03. 2012 /

Zahájení stavby supermarketu Tesco je plánováno na 1. června 2012. Více

Změna jízdních řádů linek 601, 602

28. 02. 2012 /

Od 4. 3. 2012 dochází ke změně jízdních řádů u regionálních linek 601, 602. Více

Ze zasedání Rady města

27. 02. 2012 /

Rada města Šlapanice na svém 37. jednání 22. února 2012 schválila dohodu o spolupráci k projektu „Doplnění školního areálu – místo pro všechny“, kde jako realizátor vystupuje občanské sdružení „Čisté Šlapanice“. Více

Pozor na vylákání hotovosti

22. 02. 2012 /

Vážení občané, v poslední době jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé využívají k vylákání hotovosti od starších občanů. Více

Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

21. 02. 2012 /

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR – EU-SILC 2012 (Životní podmínky 2012), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Více

AKCE

FILTR Akce

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top