Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Nový systém hodnocení pro epidemiologickou situaci - PES

16. 11. 2020 /

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Více

Výběrové řízení

12. 11. 2020 / Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) na obsazení pracovní pozice: 

  • Projektový manažer
 
Více

Rozdíly příznaků mezi COVID-19 a chřipkou

10. 11. 2020 / Zdravotnictví

Rozdíly příznaků mezi COVID-19 a chřipkou:

Více

MŠ Hvězdička je opět otevřena

09. 11. 2020 / Školství

Od pondělí 9. 11. 2020 je MŠ Hvězdička opět otevřena v běžném provozu.

Více

Online výstava Muzea Brněnska

09. 11. 2020 / Kultura a sport

Nezoufejte, že nemůžete do muzea. Muzeum může k vám!

Navštivte první online výstavu Muzeum Brněnska. Výstava STRUKTURA MYŠLENKY je věnována šlapanickému rodákovi, malíři Zdeňku Dvořáčkovi. Spolupracovali jsme s mladými talenty ze ZUŠ a Gymnázia ve Šlapanicích.

Výstavu můžete navštivte zde: https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start.

Více

Výběrové řízení

08. 11. 2020 / Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) na obsazení pracovní pozice: 

  • Referent pro smluvní vztahy
Více

Telefonické hodiny s vedením města

06. 11. 2020 /

Chceme s vámi zůstat v přímém kontaktu i přes nepříznivou situaci. Proto od příštího týdne zavádíme "Telefonické hodiny s vedením města". Ve vybrané časy můžete zatelefonovat paní starostce i oběma místostarostům a informovat se o probíhajících a plánovaných rekonstrukcích v našem městě i o všem dalším, co vás zajímá.

Kdy můžete telefonovat?

Michaela Trněná (starostka) - Každé pondělí od 16 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin. Tel. číslo: 607 016 704

Michal Klaška (místostarosta, který má na starosti dopravu a odpady) - Každé pondělí, středu a pátek od 8 do 9 hodin. Tel. číslo: 702 214 069

Jiří Kopeček (neuvolněný místostarosta, který má na starosti technické služby a veřejné osvětlení) - Každé pondělí od 17 do 19 hodin Tel. číslo: 602 768 132

Více

Zajištění nákupu potravin a léků pro seniory

03. 11. 2020 / Ostatní

Junáci Šlapanice 2. oddíl nabízí dobrovolnickou pomoc seniorům - zajištění nákupu potravin a léků. Pokud chcete tuto pomoc využít, nahlaste se na infolinku města Šlapanice: 725 508 076.
Telefonovat můžete každý všední den od 8-16 hodin.

Více

Odečty vodoměrů

02. 11. 2020 / Ostatní

Vodárenská akciová společnost, a. s. provoz Pozořice oznamuje, že ve dnech 5. – 17. 11. 2020 budou probíhat odečty vodoměrů v ulicích Čechova, Příční, Brněnská, Komenského, Kalvodova, Sušilova, Kollárova, Nerudova, Bezručova, Nad Zámkem, Bratří Mrštíků, Těsnohlídkova, B. Němcové, Havlíčkova, Seifertova, Hrubínova a Hrabalova. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru budou pracovníkem odečteny pouze volně přístupné vodoměry.

Ostatní občany prosíme o zanechání zapsaného stavu vodoměru na viditelném místě. V případě, že nebude možné odečet provést, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365, e-mail: fiala@vasbv.cz.

Více

AKCE

FILTR Akce

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Richard Rektořík 3. 4. 1884 - 10. 3. 1977

10. 03. 2017 / Osobnosti, Historie

V okresních novinách SMĚR z 12. 7. 1975 se pod nadpisem Moravský F. L. Věk píše: „Jednou ze zajímavých postav moravského venkova je šlapanický sběratel a vlastivědný pracovník Richard Rektořík, bývalý obchodník smíšeným zbožím a doposud pokladník místního kina. Již mu táhne na 92. rok a jeho výrazná tvář s plnovousem se po celá desetiletí již neměnila.“

Více

Zachránili život

23. 09. 2016 / Zprávy

Brno venkov: Hlídka okamžitě zareagovala a úspěšně použila resuscitační přístroj.
Více

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top