Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

MŠ Hvězdička je opět otevřena

09. 11. 2020 / Školství

Od pondělí 9. 11. 2020 je MŠ Hvězdička opět otevřena v běžném provozu.

Více

Online výstava Muzea Brněnska

09. 11. 2020 / Kultura

Nezoufejte, že nemůžete do muzea. Muzeum může k vám!

Navštivte první online výstavu Muzeum Brněnska. Výstava STRUKTURA MYŠLENKY je věnována šlapanickému rodákovi, malíři Zdeňku Dvořáčkovi. Spolupracovali jsme s mladými talenty ze ZUŠ a Gymnázia ve Šlapanicích.

Výstavu můžete navštivte zde: https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start.

Více

Výběrové řízení

08. 11. 2020 / Volná místa

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) na obsazení pracovní pozice: 

  • Referent pro smluvní vztahy
Více

Telefonické hodiny s vedením města

06. 11. 2020 /

Chceme s vámi zůstat v přímém kontaktu i přes nepříznivou situaci. Proto od příštího týdne zavádíme "Telefonické hodiny s vedením města". Ve vybrané časy můžete zatelefonovat paní starostce i oběma místostarostům a informovat se o probíhajících a plánovaných rekonstrukcích v našem městě i o všem dalším, co vás zajímá.

Kdy můžete telefonovat?

Michaela Trněná (starostka) - Každé pondělí od 16 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin. Tel. číslo: 607 016 704

Michal Klaška (místostarosta, který má na starosti dopravu a odpady) - Každé pondělí, středu a pátek od 8 do 9 hodin. Tel. číslo: 702 214 069

Jiří Kopeček (neuvolněný místostarosta, který má na starosti technické služby a veřejné osvětlení) - Každé pondělí od 17 do 19 hodin Tel. číslo: 602 768 132

Více

Zajištění nákupu potravin a léků pro seniory

03. 11. 2020 / Ostatní

Junáci Šlapanice 2. oddíl nabízí dobrovolnickou pomoc seniorům - zajištění nákupu potravin a léků. Pokud chcete tuto pomoc využít, nahlaste se na infolinku města Šlapanice: 725 508 076.
Telefonovat můžete každý všední den od 8-16 hodin.

Více

Odečty vodoměrů

02. 11. 2020 / Ostatní

Vodárenská akciová společnost, a. s. provoz Pozořice oznamuje, že ve dnech 5. – 17. 11. 2020 budou probíhat odečty vodoměrů v ulicích Čechova, Příční, Brněnská, Komenského, Kalvodova, Sušilova, Kollárova, Nerudova, Bezručova, Nad Zámkem, Bratří Mrštíků, Těsnohlídkova, B. Němcové, Havlíčkova, Seifertova, Hrubínova a Hrabalova. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru budou pracovníkem odečteny pouze volně přístupné vodoměry.

Ostatní občany prosíme o zanechání zapsaného stavu vodoměru na viditelném místě. V případě, že nebude možné odečet provést, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365, e-mail: fiala@vasbv.cz.

Více

Výluka na autobusové lince 151

02. 11. 2020 / Doprava

Od 2. 3. 2020 do 12. 12. 2020 pojede linka 151 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho.

Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Více

Domov pro seniory v Rajhradě hledá dobrovolníky

30. 10. 2020 / Ostatní

Domov pro seniory v Rajhradě hledá dobrovolníky pro přímou ošetřovatelskou péči. Hlásit se mohou zdraví dospělí lidé jakéhokoliv věku či vzdělání. Bližší informace podá paní Mgr. Veronika Křižovičová na tel. čísle: 725 352 670.

Více

Rekultivace šlapanické skládky odpadů

30. 10. 2020 / Ostatní

V říjnu jsme zahájili rekultivaci šlapanické skládky odpadů. Stát bude necelých 11 mil. Kč. Tím ovšem pro město povinnosti se skládkou nekončí, čeká nás 40 let monitoringu a dořešení problému skládkové vody.

Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top