AKTUALITY

FILTR Aktuality

Oznámení o uzavření MěÚ Šlapanice

26. 11. 2018 / Městský úřad

Oznamujeme, že ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 budou obě budovy Městského úřadu Šlapanice (Opuštěná 9/2 v Brně i Masarykovo náměstí 100/7 ve Šlapanicích) uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Nová železniční zastávka a úprava jízdního řádu

13. 12. 2018 / Doprava

První vlak na nové železniční zastávce s názvem Šlapanice - zastávka zastaví v sobotu 15. 12. 2018 v 0:54. Poté bude v 0:55 pokračovat dále směrem na Slavkov u Brna. Prozatím bude v provozu pouze nástupiště u koleje č. 2. Vlaky se budou křižovat na trati tak, aby zastavovaly obousměrně u tohoto nástupiště. Podchod a nástupiště u koleje č. 1 by měly být dokončeny koncem března 2019. Přístup na zastávku tak bude prozatím možný pouze z ulice Jungmannovy a Brněnských Polí.

Nepřetržitě od 15. 12. 2018 do 26. 3. 2019 bude upraveno zastavování vlaků na zastávkách „Šlapanice zastávka“ a „Šlapanice“ dle výlukového jízdního řádu.

Více

Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

13. 12. 2018 / Samospráva

Ve středu 12. prosince 2018 se konalo druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města (ZM) Šlapanice. V úvodu složila slib zastupitele paní Alena Řezníčková, která nebyla přítomna na ustavujícím zastupitelstvu 31. října 2018.

Zastupitelstvo mimo jiné:

 • vzalo na vědomí informace o závěrečných účtech Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko.
 • schválilo Rozpočet města na rok 2019: příjmy: 377 162 000 Kč, vydání:  475 070 000 Kč, rozpočet byl zpracován jako schodkový. Paní starostka u tohoto jednacího bodu představila všechny významnější investiční akce, které město v příštím roce čekají.
 • schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021.
 • schválilo mimořádnou investiční dotaci ve výši 2 mil Kč. Jednotě Orel Šlapanice.
 • navýšilo spolufinancování projektu Přestavba areálu sokolovny II. etapa z původních 1 850 000 Kč., o dalších 574 003 Kč.
 • Pro spolupráci s pořizovatelem ÚP byla určena paní starostka Michaela Trněná a zástupcem města pro spolupráci s KTS – EKOLOGIE s.r.o. byl pověřen místostarosta Michal Klaška.
 • provedlo volbu Osadního výboru Bedřichovice, předsedou zvolen pan Ivo Fišer.

V závěru poděkovala paní starostka, oba místostarostové a tajemník všem úředníkům, zastupitelům a spolkům za odvedenou práci pro město a jeho občany. Popřáli také všem zúčastněným a občanům města klidné vánoční svátky a zdraví a úspěchy v nastávajícím roce. 

Videozáznam z jednání a zápis budou po zpracování zveřejněny na webu https://www.slapanice.cz/2018-2

Termíny zasedání ZM Šlapanice v roce 2019: 20. 2., 10, 4., 19. 6., 11. 9. a 4. 12.

Informace o odstávkách a haváriích vodovodu

13. 12. 2018 / Ostatní, Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost, a.s. informuje zákazníky o nové službě SMS info. Služba je bezplatná a umožňuje rozesílku informací o odstávkách nebo havárii na vodovodní, případně kanalizační síti prostřednictvím SMS přímo do Vašeho mobilu. 

Více

Nálezy věcí

13. 12. 2018 / Ostatní

Dne 11. 12. 2018 byl na ulici Kollárova v rozestavěné garáži nalezen notebook s nabíječkou.

Dne 3. 12. 2018 byl na ulici Nádražní nalezen mobilní telefon.

Majitelé si nálezy mohou vyzvednout po předložení občanského průkazu na Městském úřadu ve Šlapanicích, I. poschodí, dveře č. 119, v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v ostatní dny od 8 do 13 hod. 

Asistent pedagoga na ZŠ

12. 12. 2018 / Školství, Výběrová řízení

ZŠ Šlapanice přijme asistenta pedagoga. Hledáme spolehlivého, komunikativního asistentka/asistentku pro dlouhodobou spolupráci, ideálně s praxí a zkušenostmi (popř. ochotné se dále vzdělávat v dané problematice). Člověka schopného stabilně spolupracovat s pedagogy i rodiči. Požadujeme: SŠ, VŠ pedagogická (i aktuálního studenta), příp. SŠ vzdělání s maturitou. Výhodou je dokončený akreditovaný kurz MŠMT ČR pro asistentky/asistenty pedagoga.

Nabízíme částečný úvazek s možností dalšího doplnění v případě fungující spolupráce.

Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz.

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

11. 12. 2018 / Zdravotnictví

MUDr. Petra Procházková oznamuje, že ve dnech 12. 12. - 14. 12. 2018 neordinuje.

V termínu 12. 12. - 13. 12. zastupuje MUDr. Helena Stoklásková (zdrav. středisko Šlapanice) ve svých ordinačních  hodinách a své ordinaci.

Dne 14. 12. 2018  zastupuje  MUDr. Alena Procházková (zdrav. středisko Šlapanice) ve svých ordinačních hodinách, ve své ordinaci.

Více o ordinačních hodinách jednotlivých lékařů naleznete na www.slapanice.cz/zdravotnictvi

Svoz odpadů v roce 2019

10. 12. 2018 / Ostatní, Městský úřad

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně svozové společnosti ve městě. Nově bude svoz a likvidaci odpadů zajišťovat společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

Změny v režimu svozu odpadů od 1. 1. 2019:

 • svoz komunálního odpadu proběhne vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
 • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
 • svoz pytlů bude probíhat ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
 • první svoz pytlů v roce 2019 proběhne ve středu 9. 1. 2019 – PAPÍR
 • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) budou umístěny celoročně 

 

Více

Odečty vodoměrů

06. 12. 2018 / Ostatní

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že od 10. do 21. prosince 2018 budou probíhat odečty vodoměrů na ulicích: Hřbitovní, Zámečnické Náměstí, Bedřichovská, Na Poříčí, Riegrova, Masarykovo Nám., Palackého, Na Zahrádkách, Slunná, Za Humny, Tyršova, Dlouhá, Kosmákova, Ponětovská, 8. Května, Jiříkovská, K. Čapka, Lidická, Svatojánské Nám., Jánská, Starý dvůr, Akátová.

Stav vodoměru je možné zanechat napsaný na viditelném místě. Pokud nebudete zastiženi, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365 nebo 734 336 365, mail: fiala@vasbv.cz.

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Sobota 15. 12. 2018

18:00

Srdečně vás zveme na koncert Žalman a spol. v sobotu 15. prosince v sokolovně. Vstupenky již jsou v předprodeji na podatelně MěÚ.

Více

Neděle 16. 12. 2018

16:00

Reprodukovaná hudba na náměstí.

Více

Sobota 22. 12. 2018

16:00

Reprodukovaná hudba na náměstí.

Pondělí 24. 12. 2018

Středa 26. 12. 2018

Úterý 01. 01. 2019

18:00

Město Šlapanice vás zve na tradiční novoroční ohňostroj v úterý 1. ledna 2019 v městském parku na Riegrově ulici. 

Více

Čtvrtek 10. 01. 2019

Pátek 11. 01. 2019

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Vaše sladká podpora

15. 10. 2018 / Zprávy

Máme za sebou další ročník sbírkové akce Koláč pro hospic, která odměňuje ty, kteří podpoří hospic. Tradiční sbírková akce slouží jako osvěta o potřebě paliativní péče a zároveň pro nás znamená důležitý finanční obnos, díky kterému se můžeme zlepšovat. Celý letošní výtěžek nám pomůže ke koupi nových polohovacích lůžek pro nevyléčitelně nemocné v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Letos nám podporovatelé ve Šlapanicích přispěli sumou 32 529 Kč. Když připočítáme i ostatní místa, kde jsme nabízeli sladké koláčky, celková částka se vyšplhala na rekordních 226 900 Kč. Tato suma nám pomůže k zakoupení celkem 4 kvalitních polohovacích postelí pro naše pacienty.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. Poděkování patří i těm, kteří se zajímali o naše služby a organizaci. Díky vám můžeme nepřetržitě a vysoce profesionálně poskytovat péči nevyléčitelně nemocným tak, aby nebyla ohrožena kvalita jejich života i přes vážnou diagnózu.

Oblastní charita Rajhrad

Více

Informace k sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC)

02. 10. 2018 / Informace z úřadu

S ohledem na dotazy občanů uvádíme informace z projednaných podkladů zastupitelstva a schválené projektové dokumentace pro sanaci areálu Cukrovaru.  

Je areál v tuto chvíli pro město využitelný, případně jaká jeho část je zasažena znečištěním?

Areál je v tuto chvíli plně využíván jako areál pro skladování a drobnou výrobu. Záměrem města je dosáhnout sanace areálu a jeho přebudování pro potřeby města. Dle „Aktualizace analýzy rizik“ ( 2017) je znečištěním zasaženo a k sanaci určeno cca 20 000 m2 z celkových 51 000 m2. Tedy více než 3/5 areálu lze využít bez jakéhokoliv omezení okamžitě. Zbývajících 20 000 m2 bude možné po sanaci rovněž využít s určitými omezeními, např. omezení hloubkového zakládání budov v určité části sanované plochy. Celou dokumentaci lze nalézt na projektovém webu města https://projekty.slapanice.cz.

Více

Lukáš Dostál: První dojmy ze zámoří

31. 07. 2018 / Sport, Osobnosti

V říjnovém vydání Šlapanického zpravodaje (pozn. 05/2017) jsme psali o talentovaném brankáři Lukáši Dostálovi, který od dětství žije v Bedřichovicích. Od té doby Lukáš odchytal 20 zápasů v prvoligové Třebíči, vyzkoušel si hokejovou Ligu mistrů v dresu Komety Brno a na Mistrovství světa do 18 let byl oporou národního týmu, který ve čtvrtfinále vyřadil favorita z Kanady. Sladkou tečkou za povedenou sezonou pak byla účast na draftu severoamerické NHL, kde byl draftovaný jako 85. hráč v pořadí týmem Anaheim Ducks. O tom, jak celý draft Lukáš prožíval, si můžete přečíst v našem rozhovoru.

Více

Rok 1938 v městské kronice

15. 06. 2018 / Historie

V předminulém čísle Šlapanického zpravodaje (pozn. 01/2018) jsme si připomněli, jak šlapaničtí občané prožívali rok 1918 a s ním spojený vznik Československé republiky, od něhož letos uplyne 100 roků. Nyní se k osudovým osmičkám, které hrály zvláštní úlohu v našich dějinách, vracíme. Rok 1938 patřil k těm krizovým a začtěme se tedy do řádků městské kroniky v onom osudovém roce. Jak jsme psali v minulém článku, kroniku psal od roku 1927 řídící učitel a starosta obce v jedné osobě Theodor Slouka. V roce 1938 nastoupil na jeho místo nově zvolený starosta rolník Petr Páral, ale Slouka v psaní pokračoval. Protože však po okupaci našich zemí v roce 1939 vyšlo nařízení o soustředění veškerých obecních kronik na okresním úřadě v Brně, byly listy popisující rok 1938 a část roku 1939 vyříznuty a uschovány. Založeny měly být kroniky nové, poplatné tehdejší době. Slouka dobu protektorátu nepřežil, byl zatčen 28. 4. 1943 za odbojovou činnost v Obraně národa a odsouzen za přípravu velezrady a poslouchání zahraničního rozhlasu. Zemřel v koncentračním táboře St. Georgen-Bayreuth 26. 11. 1944 ve věku nedožitých šedesáti let. Jím uschované stránky kroniky byly po válce nalezeny a přepsány novým kronikářem, učitelem Ludvíkem Kunzem a nyní po 80 letech si je můžete přečíst i Vy. 

Více

Množství odpadů za 1. čtvrtletí

14. 06. 2018 / Zprávy, Informace z úřadu

Od 1. 1. 2018 běží roční ověřovací období pytlového sběru plastů a papíru a systém evidence obsloužených nádob se směsným komunálním odpadem. Předkládám vám stručné hodnocení prvního čtvrtletí. 

Více

Varování před podomními prodejci

14. 06. 2018 / Zprávy, Bezpečnost

Zvonil na Vás už někdo, prokazoval se průkazem různých společností a chtěl Vás informovat o možnosti levnějších energií? Podomní prodejci elektřiny a plynu obchází domácnosti i ve Šlapanicích a zkouší různé triky, jak nalákat nové zákazníky. Doporučujeme zejména seniorům, pokud u vás zazvoní neznámý člověk, nenechte se zmást jakýmkoli průkazem a raději vůbec neotvírejte. Také Vám mohou zatelefonovat a ohlásit se na osobní návštěvu. Doporučujeme v telefonním rozhovoru důrazně návštěvu odmítnout. 

Více

Návštěva vlády v Cukrovaru

15. 05. 2018 / Zprávy

V květnu zavítala do Šlapanic při své návštěv Jihomoravského kraje vláda ČR. Předmětem krátké návštěvy byl především areál Cukrovaru se starou ekologickou zátěží. Organizátorem schůzky byl Jihomoravský kraj, na který se naše město rovněž obrátilo se žádostí o pomoc při řešení znečištěného areálu v centru obytné zástavby. 

Více

Ukliďme Česko

16. 04. 2018 / Zdravé město Šlapanice

Již po několikáté se Šlapanice zapojily do celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Desítky dobrovolníku se první dubnovou sobotu vydaly uklízet Šlapanice a nejbližší okolí, kde odpadem naplnili celkem 125 sto dvaceti litrových pytlů. Všem, kteří se akce zúčastnili patří velké poděkování a nezbývá než doufat, že poházeného odpadu bude čím dál méně.


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top