Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Možnost koupě pozemků s projektem

20. 12. 2022 / Ostatní

Přednostně pro naše obyvatele, přinášíme informaci o možnosti koupě stavebních pozemků i se zpracovaným projektem. Firma Luxreal představuje svůj projekt výstavby rodinných domů s názvem „Nové Šlapanice“. 

Více

Kam s použitým olejem a tuky ze smažení

19. 12. 2022 / Z radnice

Víte jak naložit s použitým kuchyňským rostlinným olejem nebo tukem? Slijte je do plastových lahví (nikdy ne skleněných!), pevně uzavřete a vyhoďte do označených popelnic.

Více

Bioodpad, a co s ním

19. 12. 2022 / Z radnice

Od 2. prosince 2022 byly svezeny k zimní údržbě velké kovové kontejnery na bioodpad. Nebudou k dispozici až do jara, s výjimkou přistavení na svoz vánočních stromků v termínu od 30. prosince 2022 do 16. ledna 2023. Odstrojené živé vánoční stromky můžete také odevzdat na sběrný dvůr.

Více

ZŠ a MŠ Telnice - Kuchař/ka

19. 12. 2022 / Volná místa

Základní škola a Mateřská škola Telnice hledá kuchaře nebo kuchařku do školní jídelny, ideálně na úvazek 1,0; minimálně na 0,75 úvazku jako zástup za nemoc. Přepokládaná doba zastupování bude činit 3 měsíce.

Více

Dotace na nové třídy MŠ Hvězdička

19. 12. 2022 / Z radnice, Školství

Ve středu 14. prosince 2022 získal projekt města na tři nové třídy Mateřské školy Hvězdička kladné stanovisko Řídícího výboru ITI (Integrovaných územních investic) Brněnské metropolitní oblasti. Tím byl učiněn poslední potřebný krok k podání žádosti o dotaci na největší plánovanou investici města Šlapanice v příštím roce, kterou je právě výstavba nutně potřebných tříd.

Více

Stavební práce na ul. Na Zahrádkách

19. 12. 2022 / Doprava

Do 23. prosince 2022 budou z důvodu výstavby nové komunikace probíhat stavební práce na ulici Na Zahrádkách ve Šlapanicích. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Více

Přerušení dodávky vody na ulici Jiráskova

19. 12. 2022 / Voda, elektřina a plyn

Dnes (v pondělí 19. prosince) přibližně do 14 hodin z důvodu opravy poruchy nepoteče voda na ul. Jiráskova v úseku od ul. Husova po propojovací komunikaci z ul. Švehlova. Cisterna nebude přistavena.

Více

Svozy odpadu - poslední svoz 2022 a první svoz 2023

16. 12. 2022 / Z radnice

Vážení spoluobčané, přinášíme vám přehled o posledním svozu odpadu v tomto kalendářním roce a prvním svozu v roce 2023. V přehledu naleznete také svozový kalendář pro rok 2023 a mapu svozových oblastí. 

Více

Žádosti o vypsané dotace pro rok 2023

16. 12. 2022 / Z radnice, Kultura, Sport, Ostatní

Na základě schválených dotačních programů Radou města Šlapanice mohou příjemci dotace podávat žádosti o poskytnutí finanční dotace pro oblast sportovní - pravidelné aktivity, pro oblast kultura a společenský život a individuální žádosti. Žádosti se podávají písemně v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři, a to ve lhůtě od 22. prosince 2022 do 6. ledna 2023 prostřednictvím podatelny MěÚ Šlapanice, poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 nebo datovou schránkou. 

Více

AKCE

FILTR Akce

Sobota 3. 6. 2023

Neděle 4. 6. 2023

Sobota 10. 6. 2023

Pátek 16. 6. 2023

Sobota 17. 6. 2023

Pátek 23. 6. 2023

Sobota 24. 6. 2023

Pátek 14. 7. 2023


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top