Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Inzerát ZŠ Šlapanice

04. 01. 2021 / Kultura, Volná místa

Základní škola Šlapanice hledá osoby na dohodu o provedení práce, které by byly schopné otevírat, kontrolovat a organizovat provoz venkovního sportovního areálu pro veřejnost. Pracovní doba je především o víkendech a v podvečer pracovních dní. Pro více informací kontaktujte v pracovní dny kancelář školy – kancelar@zsslapanice.cz, tel.: 544 120 311, gsm:  723 784 350.

Více

Tříkrálová sbírka 2021

04. 01. 2021 / Ostatní

I když radost kvůli epidemiologické situaci nemůžeme přenášet prostřednictvím koledníků, kteří zazvoní u Vás doma, nacházíme pro její šíření jiné cesty.

Kdo by chtěl přispět na tradiční Tříkrálovou sbírku, má možnost tento pátek 8. ledna 2021 od 8.00 do 18.30 a v sobotu 9. 1. od 8.00 do 11.00 ve Šlapanicích u prodejen Albert, Penny a u potravin na náměstí. Budou zde vedoucí skupinek s kasičkami. Na všech místech si také můžete vyzvednout křídy, cukříky, nálepky na dveře a letáčky. Jedna kasička bude od úterý 5. do neděle 10. ledna 2021 také v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích.

Více

Telefonické hodiny s vedením města

04. 01. 2021 / Z radnice

Vzhledem k pandemické situaci nadále neprobíhají dny otevřených dveří. Chceme s vámi přesto zůstat v přímém kontaktu, proto jsou vám k dispozici až do odvolání "Telefonické hodiny s vedením města". Ve vybrané časy můžete zatelefonovat paní starostce i oběma místostarostům a informovat se o probíhajících a plánovaných rekonstrukcích v našem městě i o všem dalším, co vás zajímá.

Více

Šifrovací venkovní hra

30. 12. 2020 / Kultura, Ostatní

Pojďte zažít trochu dobrodružství. Muzeum ve Šlapanicích si pro děti připravilo šifrovací venkovní hru. Najděte správnou indicii na 10 stanovištích ve Šlapanicích. Z nalezených indicií na závěr vytvoříte heslo k odemčení souboru. Na úspěšného řešitele čeká malá odměna a volná vstupenka pro něj a jednoho dospělého na výstavu Příběh panenky.

Veškeré materiály a pravidla ke hře najdete v odkaze níže nebo si je můžete už vytištěné vyzvednout z poštovní schránky na vratech muzea.
Odkaz: http://muzeum.muzeumbrnenska.cz/content.aspx?id=5318 

Více

PF 2021

28. 12. 2020 / Ostatní

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021!

Více

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

22. 12. 2020 / Z radnice, Ostatní

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci tomu chce Finanční úřad předcházet, současně se však nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud.

Toho chce Finanční úřad dosáhnout především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určitých telefoních čísel, které přiložíme, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Více

Vánoční přání

22. 12. 2020 / Ostatní

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků!

Více

Co nás čeká v roce 2021

22. 12. 2020 / Z radnice

Zastupitelstvo bude v příštím roce bohužel muset kvůli dopadům koronaviru na rozpočet města pracovat s omezenými finančními prostředky, i tak však bude město stále po investiční stránce významně aktivní.

Více

Přání do roku 2021

22. 12. 2020 / Z radnice

Vážení občané,

uplynulý rok byl pro nás všechny rokem náročným. Koronavirová krize zasáhla hluboce do všech oblastí našeho života.
Na jaře znamenala téměř zastavení běžného života, na podzim pak udeřila znovu. 
Chci jménem celého zastupitelstva znovu poděkovat všem, kteří stáli, stojí a nepochybně ještě dlouho budou stát v prvních liniích. A také chci poděkovat vám všem za vzájemnou toleranci, ohleduplnost a pomoc potřebným.
Pandemie přišla nečekaně, ale zase odejde a je potřeba se dívat s nadějí do budoucnosti.
Proto prosím dovolte, abych popřála všem občanům Šlapanic a Bedřichovic klidné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Pevně věřím, že se brzy budeme moci zase společně setkávat při společenských i sportovních událostech.

Těšíme se na vás.
Michaela Trněná, starostka 

Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top