Zdravé město

ZdraveMestoSlapanice-logo2014.jpg

 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21


V roce 2013 se město Šlapanice rozhodlo vstoupit do asociace Národní sítě Zdravých měst a místní Agendy 21. Národní síť Zdravých měst působí v ČR od roku 1994 a dnes zastřešuje stovky měst, menších obcí, kraje a mikroregiony.  V současné době je jedinou asociací v ČR, která systematicky podporuje a prakticky uplatňuje udržitelný rozvoj zdraví a kvalitu života ve městech, obcích a regionech. V souvislosti s touto asociací město vstoupilo  do mezinárodního programu  místní Agenda 21, což je podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni se zapojením veřejnosti.
V souhrnu lze říci, že Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město /obec, region/ jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou své město považovat za svůj domov a budou o ně také pečovat.
Město Šlapanice  se připojením do projektů bude snažit právě o to, aby podpořilo zdravý životní styl, trávení volného času, kvalitu života ve městě a setkávání občanů při veřejném plánování.
Město chce být kvalitním a příjemným místem pro život občanů a věříme, že všechny plánované akce povedou ke zlepšení životního stylu, spokojenosti a příjemnému bydlení ve „zdravém městě“.

Podmenu: