Pondělí, 23. červenec 2018. Svátek má Libor

Změna v evidenci odpovědného zástupce

Velikost textu

Změna v evidenci odpovědných zástupců (ohlašovací povinost)

Jak a kam se obrátit:

  • Na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Pointu), v tomto případě však lhůta pro vyřízení podání začíná běžet až doručením podání včetně požadovaných dokladů obecnímu živnostenskému úřadu . V případě, že si zvolíte Obecní živnostenský úřad Šlapanice, najdete jej na adrese Brno, Opuštěná 9/2, 3.patro. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Podání lze učinit i prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci.

 

Vyřízení:

  • Jsou-li splněny všechny náležitosti oznámení o změně odpovědného zástupce a jsou-li doloženy zákonem stanovené doklady, živnostenský úřad zapíše změnu do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

 

Poplatek:

  • bez poplatku

 

Co musíte předložit:

  • Vyplněný jednotný registrační formulář – změnový list, popř. příloha JRF – odpovědný zástupce
  • Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem čl. státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si Výpis z evidence Rejstříku trestů živnostenský úřad elektronicky. Je-li odpovědný  zástupce občanem ostatních států a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem  jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož občanem nebo před notářem nebo  jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
  • Je-li odpovědný zástupce občan ČR  Výpis z rejstříku trestů si živnostenský úřad vyžádá sám elektronicky.
  • doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost nového odpovědného zástupce
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem

 

Formulář:

Změnový list
Prohlášení odpovědného zástupce

 

Formuláře ke stažení: www.mpo.cz

 

Pozn.: Není povinnost dokládat doklady prokazující odbornou způsobilost a bezúhonnost odpovědného zástupce, které po 01.01.2015 byly některému živnostenskému úřadu předloženy, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují zůstaly beze změny. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíce.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 23.07.2018 000 10:35       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní