Tomáš Kadlc: Slavnosti a hody jsou jedny z mála událostí, které spojují lidi v obci nezávisle na věku.

08. 08. 2017 /

Tomáš Kadlc se před třemi lety stal prvním stárkem víceméně náhodou. Od té doby je ale nedílnou součástí Šlapanických slavností každý rok. Proto jsme se ho zeptali, co všechno stárkování obnáší.

1) Můžete čtenářům přiblížit úlohu hlavního stárka? Kdo to je a co má na starosti?

Hlavní stárek spoluorganizuje slavnosti, je předákem ostatních stárků a dohlíží, aby vše bylo včas připraveno, domluveno a nacvičeno.

2) Jak probíhá výběr prvního stárka?

V případě, že by bylo zájemců více, je provedeno demokratické hlasování :)

3) Vy jste jím již několikátý rok, jak jste se k tomu dostal?

Před třemi lety se post hlavního páru uvolnil, tak jsme se toho s Veronikou Horákovou ujali. Od té doby se mě ještě nezbavili.

4) Je těžké v dnešní době sehnat lidi, kteří by šli stárkovat?

Před dvěma roky se nám krojovaní sháněli špatně, horko těžko jsme dali dohromady osm párů. Letos k naší velké radosti půjde párů sedmnáct. Na příští rok budeme velmi vděční za nové tváře, protože někteří stárci a stárky budou odcházet do „důchodu“. Zájemci nechť se mi prosím ozvou na facebooku, děkuji.

5) Popište nám, co vše obnáší stárkování během Šlapanických slavností.

Stárci a stárky se začnou scházet začátkem května; nacvičují polku, valčík, zpěv a patnáctiminutové představení – Moravskou besedu. Dva týdny před slavnostmi shánějí tombolu, rozmístí májky (nazdobené břízky) k vjezdům do obce a každé stárce před dům, zajistí a nalahvují víno a domluví přesnou podobu průvodů, nástupu a odchodu z parku. Týden před slavnostmi probíhá zvaní, kdy nastrojení stárci chodí po obci s prosbou o přispění na slavnosti a jako poděkování dávají ochutnat víno a věnují rozmarýnek. V pátek ráno jedou stárci do lesa pro máju, kterou přivezou do parku, očistí ji a za pomoci jeřábníků postaví. Stárky mezitím nachystají finální výzdobu parku. Večer probíhá rocková zábava, na které mají stárci volno, přes noc pak hlídají máju a park. V sobotu jdeme průvodem v krojích pro první stárku, následně na náměstí požádat paní starostku o právo nad městem. S ním míříme do parku, kde probíhá zábava s dechovou hudbou, a stárci tancují, zpívají a snaží se o lidové veselí :). V neděli odpoledne jdeme průvodem od sokolovny ve šlapanických krojích, po cestě tancujeme a zpíváme. Míříme rovnou do parku, kde stárci předvedou, jak se naučili Moravskou besedu, občas tancují, ale jinak nechávají prostor domácím i hostujícím souborům.

Dovolil bych si na tomto místě vyslovit jménem stárků velké poděkování Michalu Velanovi, Michalu Brunclíkovi, Michalu Klaškovi, Michaele Trněné, Kamile Velanová, Petře Ivičičové, Janě Novotné, Michalu Kokešovi, Josefu Kopeckému, Sabině Jánošíkové, Petru Brunclíkovi a mnohým dalším z řad policie, hasičů, města, Vrčky, kulturní komise nebo z řad dobrovolníků, bez jejichž pomoci by Šlapanické slavnosti, tak jak je známe, nemohly existovat.

6) Co vás na stárkování nejvíce baví?

Slavnosti a hody jsou jedny z mála událostí, které spojují lidi v obci nezávisle na věku. Udržet takovou tradici při životě je velmi motivující a největší radost mi udělá, pokud slavnosti baví účinkující i hosty.

7) Jaký je váš největší zážitek ze Šlapanických slavností?

Zážitků je spousta, ale málo z nich je vhodné zmínit :).