Veřejná fóra - vyhodnocení

04. 09. 2017 /

Veřejná fóra, která naše město organizuje v rámci aktivit Zdravého města jsou jednou z možností, jak ovlivnit dění ve městě. Na společném setkání občané vybírají témata, kterým by se podle nich mělo město věnovat při své činnosti. Výsledná témata ze setkání se následně ověřují ještě anketou. První fórum proběhlo na podzim 2015, druhé na podzim 2016. Jak jsou naplňovány, najdete níže.

Podzim 2016

 1. Nádražní ulice – řešení průjezdnosti:
  Pro řešení průjezdnosti ulice Nádražní byl vybrán projektant, který připravuje studii k projednání s občany. K dispozici bude v druhé polovině roku 2017.
 2. Vysadit les, remízky a jinou zeleň:
  Město získalo dotaci z evropských fondů na vysázení ochranné zeleně podél letiště o celkové výměře cca 4ha. Vysazovat se bude na podzim letošního roku. K výsadbě lesu nemá město dostatečně velké a vhodné pozemky.
 3. Úprava pozemku naproti restaurace Žuráň:
  V prvním kroku byly přesunuty kontejnery z vozovky, jedná se o provizorní dočasnou úpravu. Pozemek bude předmětem územní studie nábřeží Říčky, která by měla definitivně určit jeho využití. Předpokládaný termín dokončení studie je prosinec 2017.
 4. Nová hala pro sport a volný čas
  zde zjišťujeme finanční náročnost podobného požadavku.
 5. Odvoz tříděného odpadu od domu
  V říjnu letošního roku spouštíme třídění odpadů s odvozem přímo od domu.
 6. Lepší využití parku – plácky pro starší děti, grilovací místo:
  Na světě je projekt úprav parku - 1. etapa bude realizována na podzim, součástí úprav je více míst k posezení a také grilovací místo.
 7. Hezčí město – květiny, záhony, keře:
  První vlaštovkou jsou úpravy zeleně na ulici Kosmákově, kde místo tradičního trávníku jsou vysázeny trvalkové záhony včetně kvetoucích. Další budou vysázeny na ulici Brněnská souběžně s úpravami chodníku, další budeme plánovat postupně.
 8. RTG na zdravotním středisku:
  K možnosti umístění RTG na zdravotní středisko se bude vyjadřovat sociální komise.
 9. Upravená zóna pro relaxaci (více možností pro pobyt větších dětí a teenagerů)
  V našem městě mohou větší děti a teenageři využívat tyto možnosti: pobyt na opraveném skateboardovém hřišti za ZŠ, atletický areál ZŠ, nově otevřené workoutové a víceúčelové hřiště na Jiráskově. Na základě podnětů občanů budeme doplňovat stávající dětská hřiště o stoly na stolní tenis a další prvky.
 10. ZŠ – písemné práce dětí na ukázku domů: nelze realizovat kvůli postoji České školní inspekce

Podzim 2015

 1. Řešení křižovatky Slatina u kostela
  Křižovatka není na území našeho města, je v gesci města Brna a Jihomoravského kraje. Řešením často neúnosných kolon a také bezpečnosti na této křižovatce by měla být světelně řízená křižovatka. Iniciovali jsme proto sérii jednání se zástupci města Brna, které má zájem tuto frekventovanou křižovatku řešit, a to i na základě souhlasného vyjádření Policie ČR, Dopravního podniku města Brna, Správy a údržby silnic JMK, které jsme získali. V současnosti se úpravy křižovatky připravují projekčně pro realizaci. Pokud nedojde ke změnám v přípravách, mohla by křižovatka být realizována v roce 2018.
 2. Obchodní centrum
  Nejblíže k realizaci je v současnosti nákupní park společnosti Sallerova výstavby naproti benzinové stanici, který už získal územní rozhodnutí a jako termín výstavby uvádí podzim 2017. Společnost Tesco výstavbu neplánuje.
 3. Vybudování cyklostezek ve městě a okolí
  V roce 2016 byla dokončena poslední část cyklostezky na Ponětovice, v druhé polovině letošního roku by měla být zrealizována část cyklotrasy na Bedřichovice. Projekčně a k podání žádosti o dotaci z Brněnské metropolitní oblasti se připravuje cyklostezka na Brno ve variantě podél železniční trati.
 4. Řešení koupání – alternativa biotop (79 hlasů)
  Možnost vybudování biotopu bude prověřena v připravovaném územní plánu města.
 5. Zastavení projektu průmyslové zóny (nerealizace) (73 hlasů)
  Nový územní plán města je připravován bez ploch pro rozsáhlou průmyslovou zónu (140ha) i díky nesouhlasu Ministerstva životního prostředí, které je proti zastavění nejúrodnější půdy logistickými halami. Město vrátilo firmě CTP zálohy na pozemky města.
 6. Řešení ekologické zátěže ICEC
  Zastupitelstvo města schválilo v březnu 2017 kupní smlouvu na areál společnosti ICEC (bývalé papírny) s ekologickou zátěží, v současné době žádáme o finanční prostředky na sanaci areálu.
 7. Vybudování multifunkčního hřiště Jiráskova
  Vybudováno. I. etapa v listopadu 2016, víceúčelové hřiště dokončeno v květnu 2017.
 8. Areál papíren přebudovat na hřiště s posilovacími stroji
  Papírny nebyly do roku 2017 v majetku města viz bod 7, hřiště s posilovacími stroji vzniklo v roce 2016 na ulici Jiráskova. Využití papíren bude záviset na vyčištění území od ekologické zátěže.
 9. Projekt městského kulturního sálu
  Město v roce 2016 finančně podpořilo rekonstrukci sálu sokolovny TJ Sokol Šlapanice, který v současnosti plní funkci městského kulturního sálu. Rekonstrukcí v letošním roce projde částečně i kinosál ZŠ. Město je vlastníkem kulturního sálu v Bedřichovicích. Pro vznik samostatného sálu ve Šlapanicích zatím nejsou vhodné podmínky.
 10. Kultivovat komunikaci mezi rodiči a základní školou
  Z vlastní iniciativy i na základě podnětu z VF podnikla škola několik kroků ke zlepšení komunikace s rodiči: od září 2016 nově vznikly konzultační hodiny pro rodiče, 1 hodina týdně vyhrazena učitelem ke komunikaci s rodiči, bylo navýšeno množství třídních schůzek ze 3 na 4, každý učitel obdržel školní mobil.

Pozitivní je, že občané i vedení města vnímají jako důležitá totožná témata v mnoha případech. Přesto je veřejné fórum šancí - možností pro občany, jak upozornit na témata, která by jinak mohla zapadnout. Děkujeme všem účastníkům veřejných fór za jejich angažovanost na životě města a těšíme se na další podzimní setkání, které proběhne 26. 9. 2017.