Keramické městečko

29. 11. 2017 /

Orlovna, kostel, fara, muzeum a další typické objekty našeho městečka zaměstnaly na několik týdnů ruce i hlavičky žáčků ZUŠ Šlapanice. Pan starosta na začátku školního roku oslovil výtvarný obor, aby vytvořil keramické dlážky zpodobňující jednotlivé domy na náměstí. Ty měly být posléze nainstalovány v interiéru naší radnice jako trvalá výstava, která by zároveň ukazovala aktivitu našich dětí a přitom nám přibližovala v novém světle i prostor, ve kterém žijeme.

Schylovalo se pomalu k zimě, a tedy bylo potřeba začít dříve, než nám sníh znemožní práci venku. Prvním krokem bylo vytvoření nákresů všech objektů. Každé dítko si zvolilo jednu budovu, které se od prvního okamžiku věnovalo. Školáci ve věku od 5 do 12 let se snažili všemi svými schopnostmi co nejvěrněji přenést tvary budov i jejich barvu do svých náčrtníků. Poté nastoupila práce s materiálem. Snad nejtěžší bylo pro děti vyválení dostatečně velké placky z hlíny, která by posloužila jako podklad pro další dotvoření. S mou pomocí (abychom si rozuměli, jsem jejich učitelkou:-) se vše nakonec zdařilo a kreativní část mohla vypuknout. Okna, dveře, římsy, sloupky, komíny, tašky na střechách a bylo napůl hotovo. Teď ještě vypálit a glazuru, která dodá barvu, a výstava může začít. Úplně tak jednoduché to vlastně asi nebylo, ale po drobných peripetiích s praskáním domků v peci jsme práci přece jen dokončili.

Svým dílem ke konečnému dojmu přispěl i náš pan školník, který nám pomohl domečky připevnit a kterému tímto za sebe i děti děkuji. Výstavu bylo možno zhlédnout v den otevřených dveří na zdejším gymnáziu a dále je k vidění na místní radnici.

Keramické městečko 

MgA. Jana Besmáková
Foto: Jan Šlancar
Šlapanický Zpravodaj 1/2008