Návštěva vlády v Cukrovaru

15. 05. 2018 /

V květnu zavítala do Šlapanic při své návštěv Jihomoravského kraje vláda ČR. Předmětem krátké návštěvy byl především areál Cukrovaru se starou ekologickou zátěží. Organizátorem schůzky byl Jihomoravský kraj, na který se naše město rovněž obrátilo se žádostí o pomoc při řešení znečištěného areálu v centru obytné zástavby. 

Přímo na místě se tak se stavem areálu a s názory města seznámili jak premiér ČR v demisi A. Babiš, tak především ministr životního prostředí R. Brabec. Přítomen byl také hejtman JMK B. Šimek či náměstkyně hejtmana T. Malá. Z vlády pak také ministryně financí A. Schillerová, ministryně pro místní rozvoj K. Dostálová a ministr zemědělství J. Milek.

Hlavním tématem rozhovorů byla žádost o dotaci na sanaci areálu z Operačního programu životního prostředí, kterou naše město podalo letos v lednu. Sanace je v souladu s rozhodnutím zastupitelstva v tuto chvíli plánována v tzv. Střední variantě. Město tak žádá o dotaci ve výši 173 547 460,00 Kč se spoluúčastí města 26 032 000 Kč.  Žádosti o dotace procházejí v tuto chvíli hodnocením, výsledky hodnocení a rozhodnutí o dotacích by mohly být známy v polovině letošního roku.

V operačním programu je v tuto chvíli alokováno 400 mil. Kč, žádosti o dotace na odstranění ekologických zátěží alokovanou částku v tuto chvíli dvojnásobně převyšují. Hodně bude tedy záležet, jak dopadne hodnocení naší žádosti. MŽP si je situace vědomo a zvažuje přesun dalších finančních prostředků do programu na odstranění ekologických zátěží.

Představitele vlády a Jihomoravského kraje zajímaly další záměry města s tímto územím po plánované sanaci. Budoucích potřeb města, které je do areálu po sanaci možné umístit, je opravdu hodně – počínaje chybějícím kulturním domem, nedostatečným parkováním v centru a další občanskou vybavenosti jako například zařízení pro seniory, park či sportovní zařízení.

Diskutována byla také doprava, kdy je zřejmé, že bez rychlého dokončení dopravní infrastruktury není bez zásadních problémů možný rozvoj obcí a měst.

Při obdobných návštěvách málokdy mohou padnout jednoznačná rozhodnutí, ale pro města a obce je to příležitost seznámit představitele státu přímo na místě se životem města a problémy, které je třeba řešit a které v Praze mohou vypadat vzdáleně a nepodstatně.

Pro Šlapanice to byla první možnost prezentovat přímo zástupcům vlády ČR velký problém, který nás tíží a který chceme co nejdříve řešit po dlouhých letech čekání. Věříme, že přestaneme být bílým místem na mapě, kterému není třeba věnovat pozornost tak, jak tomu bylo v uplynulých letech.

Michaela Trněná
starostka