Varování před podomními prodejci

14. 06. 2018 /

Zvonil na Vás už někdo, prokazoval se průkazem různých společností a chtěl Vás informovat o možnosti levnějších energií? Podomní prodejci elektřiny a plynu obchází domácnosti i ve Šlapanicích a zkouší různé triky, jak nalákat nové zákazníky. Doporučujeme zejména seniorům, pokud u vás zazvoní neznámý člověk, nenechte se zmást jakýmkoli průkazem a raději vůbec neotvírejte. Také Vám mohou zatelefonovat a ohlásit se na osobní návštěvu. Doporučujeme v telefonním rozhovoru důrazně návštěvu odmítnout. 

I bez podpisu smlouvy lze sjednat smlouvu (např. prostřednictvím telefonu) a nevědomky změnit dodavatele energií, proto buďte velmi obezřetní a nesdělujte žádné údaje, ani při osobním setkání nenechávejte nahlížet do jakýchkoli dokumentů. Levnější nemusí být pravdivé, může jít o klamavé praktiky.   

Pokud už jste něco podepsali, můžete u smluv uzavřených mimo obchodní prostory nebo způsobem umožňujícím komunikaci na dálku (např. po telefonu) od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření a ukončení smlouvy podáním výpovědi je možné ve lhůtě do 15 dnů po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Učiňte tak nejlépe písemně doporučeným dopisem.    

Na území města Šlapanice je Nařízením č. 1/2013 zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb. V případě podezření na porušení tohoto nařízení kontaktujte hlídku Městské policie Šlapanice na telefonním čísle 602 309 238, případně Policii České republiky na čísle 974 626 740 (Obvodní oddělení Šlapanice).   

Návštěvy domácností za účelem odečtu energií (případně z jiných oprávněných důvodů) jsou předem oznámeny Městskému úřadu Šlapanice, který o tom dále informuje občany prostřednictvím městských médií. Pracovníci energetických společností nikdy nepotřebují vidět jakékoli vyúčtování, faktury, smlouvy, doklady  SIPO, osobní nebo jiné doklady a písemnosti. Také upozorňujeme, že město Šlapanice se v současnosti neúčastní žádné elektronické aukce energií a žádná společnost nemá na zprostředkování těchto služeb s městem uzavřenou smlouvu.