Výzva: Podílejte se na životě našeho města

25. 01. 2019 /

Chcete ovlivnit dění v našem městě? Máte příležitost prostřednictvím práce v komisi rady města. Komise rady města jsou poradními a iniciativními orgány rady města.

Tyto komise rady byly původně v předchozích volebních obdobích obsazovány výhradně na základě nominací politických volebních subjektů do jednotlivých komisí. Nově pro toto období 2018-2022 rada města schválila na základě zkušeností z předchozích období změnu dosavadní praxe. Komise budou podle svého zaměření obsazeny buď občany se zájmem o problematiku, kteří se mohou přihlásit na výzvu města, případně je může doporučit volební subjekt nebo odborníky, které jmenuje přímo rada města.

Komise životního prostředí a dopravní nebudou nově zřizovány. Jejich problematika bude projednávána v komisi územního rozvoje.

Komise pro informace a média bude nahrazena v duchu návrhu původní komise pro informace a média výborem zastupitelstva.

Kromě nově zřízené Komise územního rozvoje, jejíž členy rada města jmenuje na základě jejich odbornosti, se tak nyní lze do nově zřizovaných komisí přihlásit a podílet se na činnosti města a jeho orgánů.  

Máte-li zájem účastnit se práce v některé z nově vznikajících komisí rady města, kontaktujte, prosím, sekretariát starostky (Zuzana Böhmová, e-mail: bohmova@slapanice.cz , tel. 533 304 311), a to nejpozději do 20. 2. 2019. Rádi Vás uvítáme.

 

Název komise Činnost

Komise kulturní

Spolupráce a organizace při kulturních akcích města, návrhy kulturních akcí ve městě, dotační program Kultura  
Komise "Rada seniorů" Město přátelské pro seniory: návrhy opatření vedoucí ke zlepšení života seniorů ve městě
Komise sociální a pro Zdravé město Poradní orgán pro sociální věci, zdravotnictví a Zdravé město
Komise sportovní a volnočasová Spolupráce města a dobrovolných spolků a organizací ve městě, dotační program Sport
Komise územního rozvoje Příprava koncepčních materiálů pro územní rozvoj města (investice, zeleně, doprava), připomínkování investičních akcí města, územní plánování, stavební činnost, péče o zeleň a životní prostředí
Redakční rada Zpravodaje Redakční činnost – příprava periodika Zpravodaje ve spolupráci se zaměstnanci města. Zkušenosti z grafické, korektorské, novinářské praxe vítány.