Hrdina z Jiříkovic

09. 04. 2019 /

V létě letošního roku by se dožil 100 roků jiříkovický rodák, brigádní generál ve výslužbě, pan Miroslav Antonín Liškutín. Narodil se 23. srpna 1919 v Jiříkovicích. Tam vychodil obecnou školu a po měšťanské škole ve Šlapanicích nakonec nastoupil do brněnské Zbrojovky, kde se vyučil strojním zámečníkem. O létání ale snil od dětských let.

V roce 1937 se v rámci náborové akce „1000 pilotů republice“ přihlásil na pilotní školu v Prostějově, kterou v březnu následujícího roku ukončil na výbornou. Přes den pracoval ve Zbrojovce a po odpoledních a večerech studoval. Po jejím absolvování vstoupil do armády ke 2. leteckému pluku do Olomouce, kde pokračoval ve výcviku československého letectva.

Výcvik ukončil začátkem roku 1939 jako svobodník a po záboru českých zemí 15. března 1939 odešel již v dubnu téhož roku do Polska. Odtud se přes Švédsko dostal do Velké Británie. Tam ale nezůstal a vstoupil ve Francii do cizinecké legie, se kterou se dostal až do Alžíru. Když v roce 1940 Francie kapitulovala, vrátil se zpět do Anglie a roku 1941 absolvoval pilotní školu. Nejprve byl přiřazen ke 145. stíhací peruti, pak ke 312. a koncem roku 1944 ke 313. československé stíhací peruti RAF (Royal Air Force – Královské letectvo). Nad nepřátelským územím provedl celkem 131 letů, sestřelil tři nepřátelská letadla, jednu létající Pumu V-1 a nalétal 465 bojových hodin.

V srpnu 1945 se vrátil spolu s dalšími československými letci do vlasti a posléze se stal náčelníkem štábu na letišti v Brně-Slatině. Sem jej také následovala jeho britská manželka Dafne. Po únoru 1948 se manželce spolu se dvěma syny podařilo vrátit do Anglie a on sám se pak v červnu přes Znojmo dostal do Vídně a odtud pak k rodině. V říjnu téhož roku nastoupil zpět do služby k RAF. Rok 1953 mu přinesl ocenění – britské vyznamenání Air Force Cross – přímo z rukou královny Alžběty II. V Královském letectvu se věnoval výcviku letců a v roce 1954 působil například na Středním východě na základně na Kypru. Po odchodu z Královského letectva zakotvil od roku 1962 v civilní letecké sféře, kde jako učitel létání strávil dalších deset let. Nadále se však soukromě věnoval výcviku letců až do roku 1979, kdy odešel definitivně do penze.

Po listopadu 1989 se konečně mohl vrátit do rodné vlasti. První návštěvu rodiny a přátel uskutečnil již v dubnu následujícího roku. Po 42 letech se tedy znovu podíval do rodných Jiříkovic a Občanské fórum Šlapanice s ním tehdy připravilo besedu v sále kina na sokolovně, jež se mohla pochlubit mimořádnou návštěvností.

Za svůj profesní život nalétal Miroslav Antonín Liškutín 12 000 letových hodin na více než 100 typech letadel a stal se také nositelem 17 československých a britských řádů a vyznamenání. Své válečné vzpomínky zpracoval ve třech u nás vydaných knihách: Bouřlivá oblaka, Letecká služba a Vzpomínky jednoho letce. V roce 1991 byl povýšen ministrem národní obrany do hodnosti plukovníka ve výslužbě, v roce 2014 mu byla udělena Cena Jihomoravského kraje a v roce 2017 byl povýšen do hodnosti brigádního generála ve výslužbě. Zemřel v Anglii ve Farehamu 19. února 2018 ve věku 98 roků a byl předposledním žijícím československým letcem RAF.

V sobotu 13. dubna 2019 v 11 hodin bude za vojenských poct na šlapanickém hřbitově uložena urna s jeho ostatky do rodinného hrobu.

Autor: Josef Kopecký, 
kronikář