Povinnost čipování psů od 1. 1. 2020

04. 09. 2019 /

Podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) s účinností od 01.01.2020 musí být pes označen elektronickým čipem. Aplikaci čipů provádí veterinární lékaři.

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který byl označen čitelným tetování provedeným před 3. 7. 2011.

8 výhod čipování:

  • zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
  • při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
  • lepší průkaznost identity psa
  • snadnější monitoring chovu psů
  • lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat
  • umožnění kontroly psů při prodeji
  • usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren
  • snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300 – 550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat http://www.narodniregistr.cz/o-nas.php.

Je třeba vyzvednout si formulář a kopie, vše pečlivě vyplnit, vlepit do každého formuláře jednu z nálepek s čárovým kódem čipu a nakonec k němu přidat váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii musíte doručit na místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii poštou, případně naskenovanou odešlete do Národního registru majitelů zvířat třeba přes elektronickou poštu. Třetí kopie zůstává vám, tedy majiteli psa.

Teprve nyní plní mikročip funkci prostředku k vyhledání a nalezení vašeho psa v případě jeho zaběhnutí.

Autor: Zuzana Trnková