Sanaci Cukrovaru jsme zahájili demolicemi objektů nad znečištěním

10. 12. 2019 /

V loňském roce získaly Šlapanice dotaci ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) na sanaci staré ekologické zátěže v centru města ve výši 147 mil. Kč. Ve výběrovém řízení vybralo město jako zhotovitele firmu Dekonta a.s., po dokončení realizačního projektu a získání potřebných povolení zahajuje město nyní vlastní sanační práce. K zemi jdou první objekty, pod kterými jsou největší zdroje znečištění.

Hlavní demoliční a výkopové práce budou pokračovat i v první polovině roku 2020, následovat bude umístění drénů u Říčky a provedení vrtů pro intenzivní čištění a čerpání podzemních vod. Sanační práce potrvají až do roku 2023, po jejich ukončení bude následovat dvouletý monitoring.

„Jsme nesmírně rádi, že se naše město po dlouhých letech dočká odstranění škodlivých a zdraví nebezpečných látek z centra města. Občané jsou o probíhající sanaci průběžně informováni", řekla starostka Michaela Trněná.

Město v roce 2017 zakoupilo areál bývalého cukrovaru (postupně známého také jako ICEC Šlapanice, Dehtochema nebo Šlapanické papírny) se starou ekologickou zátěží. Důvody města byly jasné – neřešená stará ekologická zátěž a zejména strategická poloha pětihektarového areálu přímo v centru města.

Zdrojem znečištění areálu byla výroba lepenek z dehtu a ropy, Veškeré odpadní látky z výroby byly bez čistění vypouštěny do podzemí. Znečištění prosakovalo do podzemních vod a postupně se šířilo do okolí a zamořilo obytnou zástavbu, studny.

V rámci přípravy nového strategického plánu se občané vyjádřili i k budoucnosti Cukrovaru, mají zájem o vybudování občanské vybavenosti a také nové městské zeleně či prostory pro volnočasové aktivity.

Dalším krokem města bude příprava architektonické soutěže na přestavbu areálu Cukrovaru pro potřeby města.

 Bližší informace k celému projektu jsou k dispozici na projektovém webu města Šlapanice: Projektový web.