75. výročí osvobození Šlapanic

21. 04. 2020 /

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce Druhé světové války, doposud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. V souvislosti s událostmi, které nás postihly v současné době, není prostor na důstojné vzpomínkové akce, kterými by bylo možné uctít oběti této války. Jen ve stručnosti připomeňme, že podle současných historiků čítají oběti na lidských životech na 60 milionů, z čehož bylo 40 milionů na civilním obyvatelstvu.

Šlapanice byly osvobozeny v úterý 24. dubna 1945 Rudou armádou a Rumunskou královskou armádou. Toho dne od časného rána prchaly obcí kolony německé armády, které před sebou hnal Druhý ukrajinský front maršála Malinovského. V pozdních odpoledních hodinách se ve směru od Kobylnic objevili první rudoarmějci. Někteří z nich našli smrt hned u vlakového nádraží, na další čekala ve šlapanických ulicích. Celkem si osvobozovací boje našeho města vyžádaly na obětech 92 vojínů a důstojníků Rudé armády a 3 vojíny armády rumunské, z nichž někteří podlehli svým zraněním v polním lazaretu. Jejich hroby byly rozesety po městě i na místním hřbitově ale už koncem roku 1945 byla všechna těla exhumována a převezena na centrální pohřebiště v Brně a Ořechově. Tři roky po válce, 7. listopadu 1948 byl osvoboditelům odhalen pomník Rudoarmějce, který je dílem místního rodáka akademického sochaře Stanislava Hanzla. Jména všech padlých jsou zapsána v pamětním spisu, který je uložen v základech pomníku, a vepsána jsou také v městské kronice.

Z našeho města v káznicích a koncentračních táborech bylo vězněno 50 občanů, z nichž za odbojovou činnost zemřelo 20 osob a dalších 5 pro svůj rasový původ. Symbolický hrob na místním hřbitově nese jména 16 obětí a je v něm uložena prsť ostatků z Mathausenu, Osvětimi a Kounicových kolejí. Zřídil jej Svaz protifašistických bojovníků v roce 1960. Původní památník byl v roce 2017 nahrazen zcela novým pomníkem, který na svoje náklady nechal zbudovat jeden z pozůstalých, syn vrchního strážmistra Rudolfa Merhouta. Nový březový kříž, který je obnovován již 60 roků, zhotovil pan Mojmír Prokop.

Během náletů, osvobozovacích bojů a na následky zranění zemřelo dalších 27 šlapanických občanů od ročního dítěte až po 80 letého starce. Na pamětní desce, která byla odhalena ve vestibulu Městského úřadu v roce 1965, je celkem 57 jmen šlapanických obětí. My ani naši potomci bychom neměli zapomínat jména těch, kteří položili svoje životy za naši svobodu.

Josef Kopecký