Bezplatná inzerce do konce roku jako pomoc místnímu podnikání

04. 05. 2020 /

Vedení města hledá cestu, jak pomoci místním podnikatelům a živnostníkům překlenout kritické období a udržet podnikatelské prostředí na území města, proto rada města schválila bezplatnou inzerci služeb a obchodů v městských médiích s účinností od 1. května do 31. prosince 2020. Inzerce je určena pro živnostníky a podnikatele se sídlem, provozovnou nebo trvalým bydlištěm na území města Šlapanice.

Inzerce je možná ve Šlapanickém zpravodaji, infokanálu Šlapanice a na výlepových plochách ve městě za dodržení příslušných podmínek inzerce v jednotlivých médiích. Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát, pokud nesplní uvedené podmínky, případně jej zveřejnit v dalším čísle, pokud počet inzerentů přesáhne vyhrazený prostor. Připravujeme také speciální sekci Katalog služeb na městských webových stránkách.

V případě zájmu o inzerci ve Šlapanickém zpravodaji a Infokanálu Šlapanice zašlete podklady v požadovaném formátu na e-mail: info@slapanice.cz. Pro zveřejnění v Katalogu služeb  můžete vyplnit v jednotlivých kategoriích Katalogu služeb formulář pro vložení Vaší firmy. Plakáty k výlepu jsou přijímány na podatelně MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7. 

Podrobnosti k inzerci: 

Šlapanický zpravodaj

Infokanál Šlapanice

Katalog služeb

Výlepové plochy