Údržbu města si převzala šlapanická správa nemovitostí

20. 08. 2020 /

Od 1. ledna 2020 přešla většina činností společnosti SATESO na Správu nemovitostí města Šlapanice. Jedná se především o zajištění údržby města a správu veřejného osvětlení včetně vyjádření o existenci sítí. 

Správa nemovitostí má tak na starosti například zimní údržbu komunikací, blokové čištění, či údržbu městské zeleně. Občanům Šlapanic bude také nabízet některé služby jako například sečení trávy, pronájem kontejnerů a další. Společnost SATESO se nyní stará pouze o skládku odpadů a o sběrná střediska v ulicích Zemědělská a Dlouhá.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Správy nemovitostí města Šlapanice na adrese snms.cz.