Slavnostní zakončení stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku

15. 09. 2020 /

Ve čtvrtek 10. září 2020 byla slavnostně zakončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku. Dokončeny byly úseky Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice v celkové délce 6,75 km. Na trase také vzniklo 24 nových parkovacích míst pro jízdní kola.

Výstavba trvala celkem 14 měsíců (včetně zimní přestávky) a celkové náklady stavby jsou ve výši 49,7 mil. Kč. Na její realizaci schválilo dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové uznatelné výdaje projektu jsou 52 mil. a dotace z MMR je ve výši 46,8 mil. Kč. Na dofinancování přispěl rovněž Jihomoravský kraj, Město Brno a především členské obce Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, který byl investorem celé akce.

Zhotovitelem byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA.

Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé svazku, starostové obcí, přes jejichž území cyklostezky prochází, zástupce poskytovatele dotace, zhotovitele a další hosté.