Ceník správy nemovitostí města Šlapanice

12. 10. 2020 /

Správa nemovitostí města Šlapanice nabízí občanům služby jako například sečení trávy, pronájem kontejnerů a nabídku písku a kameniva. Níže přikládáme kompletní ceník služeb.

Služby poskytované Správou nemovitostí města Šlapanice (SNMŠ) podle tohoto ceníku jsou poskytovány občanům s trvalým bydlištěm ve Šlapanicích a Bedřichovicích. Objednatel se musí prokázat dokladem, který trvalé bydliště na zmíněném území prokáže. Práce budou provedeny ve volné kapacitě a v termínech po dohodě s odpovědným pracovníkem SNMŠ na telefonnímčísle 604 524 789. Uložení odpadu na sběrném dvoře bude zpoplatněno podle platného ceníku provozovatele.

Písek a kamenivo

Kontejnery a doprava

Zahradnické služby