Cyklostezky míří do další etapy

10. 11. 2020 /

V září byla ukončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje 4 úseky: Brno-Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice. Proběhla také závěrečná kontrolní prohlídka a v současné době pracujeme na vyúčtování dotace a ve spolupráci s obcemi připravujeme výkup pozemků a děláme další kroky, potřebné k úplnému ukončení akce i po administrativní stránce. Nové úseky cyklostezek hojně využívají cyklisté, chodci, běžci, maminky s kočárky i sportovci na kolečkových bruslích. Stavba trvala 14 měsíců včetně zimní přestávky.

Proběhlo také výběrové řízení na stavbu další etapy, do které patří úseky Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace. Stavba byla vysoutěžena za 18,9 mil., dotace je schválena ve výši 90 % z uznatelných nákladů. V současné době se ještě dokončuje výběrové řízení na banku, která dílo předfinancuje, protože dotace se proplácí až zpětně.

Zároveň s tím probíhaly přípravné práce na třetí etapě cyklostezek, kterou plánujeme na Pozořicku. Podali jsme předběžnou žádost o dotaci v rámci Brněnské metropolitní oblasti, která nám byla v říjnu schválena, a také jsme podali žádost o vydání územního rozhodnutí. Pro první část třetí etapy cyklostezek, která by měla spojit Brno-Líšeň, Podolí, Velatice a Tvarožnou již bylo vydáno a čekáme na nabytí právní moci. Na to bude navazovat žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude dotace schválena, budeme příští rok připravovat realizaci této akce.

Na druhé části třetí etapy nastaly v rámci územního řízení komplikace, které znemožnily jeho pokračování a budeme dál pracovat na tom, aby se i tato část podařila. Zde je třeba dořešit vlastnické vztahy a získat všechny potřebné doklady k vydání územního rozhodnutí. K některým z nich byly vzneseny námitky a podána odvolání. Věříme, že v dalším kole se tyto sporné záležitosti podaří dořešit.

Děkujeme za spolupráci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., která odvedla na první etapě dobrou práci i přes to, že ji zdržely některé okolnosti, které nemohl ani náš svazek, ani zhotovitel ovlivnit.

Věříme, že si na nové úseky cyklostezek najdou cestu ti, kdo tam chtějí sportovat anebo se rekreovat a doufáme, že i druhá etapa proběhne hladce bez větších komplikací.

Rudolf Staněk, manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko