Informace k činnosti města jsou běžně zveřejňovány, a to nad rámec zákonných povinností

08. 12. 2020 /

V periodiku iDnes vyšel dne 3.12. článek s titulkem Bartík pomohl starostce do funkce, teď získal na radnici zakázku. Článek se pokouší řadit běžná veřejně dostupná fakta takovým způsobem, aby budila dojem, že mohlo dojít k nezákonnosti při přidělení veřejné zakázky našeho města.

Pana Marka Zelenku, předsedy organizace Oživení, která se věnuje problematice korupce, střetu zájmů a transparentnosti veřejné správy, a který je citován v článku iDnes, jsme seznámili se všemi fakty k zakázce a na základě jeho doporučení zveřejňujeme veškeré informace k této zakázce.


Jedná se o zakázku malého rozsahu na vyhledávání pracovníků pro obsazení konkrétních pracovních pozic. Lze ji využít v případě, že pozici nelze obsadit běžným výběrovým řízením. Přestože se jednalo o zakázku malého rozsahu, kterou mohl úřad zadat tzv. z ruky přímou objednávkou, ověřil si úřad cenu zakázky průzkumem trhu. Teprve na základě průzkumu trhu byla vybrána nabídka pana Bartíka jako cenově nejvýhodnější. 


Náš úřad a naše radnice zveřejňuje nad rámec povinností všechny možné informace k průběhu veřejných zakázek podle jejich velikosti. Nejvíce informací je přirozeně dostupných k největším zakázkám, které jsou pečlivě monitorovány a zveřejňovány. Počínaje informacemi o schvalování zadávací dokumentace radou v zápisech rady přes zveřejnění výběrového řízení (od zakázek malého rozsahu až po nadlimitní), dále proces schvalování smluv v zápisech rady.  Smlouvy a všechny objednávky nad 50 000Kč jsou zveřejňovány ve veřejném registru smluv. Zápisy rady jsou pravidelně také zveřejňovány na webu města, stejně tak zápisy a záznamy z jednání zastupitelstva. A to široce nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o obcích.

Zápis rady města s těmito smlouvami naleznete zde

Smlouvy můžete vyhledávat zde.

Provedený průzkum trhu zveřejňujeme ve struktuře doporučené M. Zelenkou, Oživení.

Průzkum trhu (PDF 329.11 kB)

Pokud máte dotazy nebo náměty k transparentnosti chodu města, neváhejte se nám ozvat a dotázat se, co Vás zajímá.

Michaela Trněná, starostka