Přání do roku 2021

22. 12. 2020 /

Vážení občané,

uplynulý rok byl pro nás všechny rokem náročným. Koronavirová krize zasáhla hluboce do všech oblastí našeho života.
Na jaře znamenala téměř zastavení běžného života, na podzim pak udeřila znovu. 
Chci jménem celého zastupitelstva znovu poděkovat všem, kteří stáli, stojí a nepochybně ještě dlouho budou stát v prvních liniích. A také chci poděkovat vám všem za vzájemnou toleranci, ohleduplnost a pomoc potřebným.
Pandemie přišla nečekaně, ale zase odejde a je potřeba se dívat s nadějí do budoucnosti.
Proto prosím dovolte, abych popřála všem občanům Šlapanic a Bedřichovic klidné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Pevně věřím, že se brzy budeme moci zase společně setkávat při společenských i sportovních událostech.

Těšíme se na vás.
Michaela Trněná, starostka