Co náš čeká v roce 2021

22. 12. 2020 /

Zastupitelstvo bude v příštím roce bohužel muset kvůli dopadům koronaviru na rozpočet města pracovat s omezenými finančními prostředky, i tak však bude město stále po investiční stránce významně aktivní.

 • Budeme se především soustředit na dokončení započatých prací, jako jsou sanace Cukrovaru, stavba knihovny a restaurace v parku Riegrova.
 • Dokončit bychom chtěli i rozšíření hřbitova, který se dělí o společné parkoviště se školou.
 • V letošním roce se podařilo otevřít trasy pro pěší i cyklisty jak směrem na Sokolnice, tak na Brno a v roce příštím bychom chtěli dokončit chybějící část spojení do Mariánského údolí / Líšně mezi ulicí Riegrova a mostem u Černého splavu. Pěšina vedoucí za zahradami je již naprojektována a má stavební povolení. V rámci tohoto projektu budou zpevněny břehy a pěšina získá mlatový povrch, aby chodce a cyklisty netrápilo bláto.
 • Menší částka je připravena na úpravu sběrných hnízd v novém sídlišti Brněnská. Jde o další součást práce na likvidaci a třídění odpadů v našem městě. V rámci Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se podařilo získat dotaci ve výši 3 miliony Kč na třídicí nádoby (plast, papír, bio) do rodinných domů. Nádoby se k přihlášeným občanům dostanou ve druhé polovině roku.

Na další akce se potřebujeme připravit projektově:

 • Dokončovat se bude projektová dokumentace pro ulice Komenského a Švehlova.
 • Projektová příprava se rozběhla i na nové oddělení mateřské školy Masarykovo náměstí, které se začne připravovat v prostorech uvolněných přesunem knihovny, a také na dvě další oddělení MŠ v objektu na Husově ulici (předpoklad realizace 2022).
 • Peníze jsou připraveny také na projektovou přípravu:
  • II. etapy rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích;
  • studii proveditelnosti skateparku;
  • rekonstrukci hasičské zbrojnice.
 • Z Jihomoravského kraje jsme dostali příslib rekonstrukce krajské silnice Šlapanice–Slatina, která je projektově připravena ze strany Správy a údržby silnic JMK.

 

Kromě realizačních projektů nás příští rok čeká hodně práce na budoucí podobě našeho města. Představena a projednávána bude v příštím roce Urbanisticko-dopravní studie, na níž práce započaly už letos, a již nyní připravujeme zadání architektonické soutěže na areál Cukrovaru a přilehlého okolí včetně Sýpky. V průběhu příštího roku by měl být zastupitelstvu ke schválení předložen nový územní plán, který projde ještě na jaře opakovaným veřejným projednáním kvůli Aktualizaci ZUR JMK v oblasti takzvaného obchvatu Slatiny.

Michaela Trněná,
Michal Klaška,
Jiří Kopeček,
Kateřina Migdau,
Gabriela Riegerová

radní města Šlapanice