Rozcestník

Vyhlášky a nařízení 2020

Nařízení města č. 1/2020 (PDF 168.09 kB) ZRUŠENO
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí

 

Vyhlášky a nařízení 2019

Nařízení města č. 1/2019 (PDF 165.4 kB) - ZRUŠENA
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 (PDF 90.44 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška 5/2019 ZRUŠENA (PDF 204.82 kB)
o místním poplatku ze psů

Vyhlášky a nařízení 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 [PDF 262.54 kB] - ZRUŠENA
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 [PDF 346.25 kB] - ZRUŠENA
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 (PDF 124.38 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 (PDF 125.09 kB) - ZRUŠENA
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí

Vyhlášky a nařízení 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 [PDF 145.84 kB] - ZRUŠENA
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 [PDF 118.22 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Vyhlášky a nařízení 2014

Nařízení města Šlapanice č. 1/2014 [PDF 752.78 kB] - ZRUŠENO
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Vyhlášky a nařízení 2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 [PDF 122.01 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 2/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě, ve znění obecně závazné vyhlášky města Šlapanice č. 2/2012

Vyhlášky a nařízení 2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 [PDF 372.78 kB] - ZRUŠENA
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 [PDF 862.42 kB] - ZRUŠENA
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Vyhlášky a nařízení 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 (PDF 243.33 kB) ZRUŠENA
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Vyhlášky a nařízení 2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (PDF 1.66 MB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Vyhlášky a nařízení 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 [PDF 558.79 kB] - ZRUŠENA
o místním poplatku ze psů

Nařízení č. 1/2009 [PDF 787.84 kB] - ZRUŠENA
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a místní části Bedřichovice a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 [PDF 824 kB] - ZRUŠENA
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 [PDF 374.9 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o místním poplatku ze psů

Vyhlášky a nařízení 2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 [PDF 593.76 kB] - ZRUŠENA
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 [PDF 595.31 kB]
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě

Vyhlášky a nařízení 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 [PDF 0.93 MB] - ZRUŠENA
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhlášky a nařízení 2006

Nařízení č. 1/2006 [PDF 860.88 kB] - ZRUŠENO
kterým se stanovuje řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 [PDF 195.49 kB] - ZRUŠENA
o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 [PDF 424.52 kB] - ZRUŠENA
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Šlapanice a místni části Bedřichovice

Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 [PDF 82.75 kB] - NEPLATNÁ
o závazných částech změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Šlapanice, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1998 ze dne 8.1.1998 o závazných částech ÚPN SÚ Šlapanice, vyhláška č. 1/2002 ze dne 8.4.2002 ke změnám č. I a II a vyhláška č. 8/2004 ze dne 26.10.2004 ke změnám č. 4

Vyhlášky a nařízení 2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 [PDF 547.57 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 [PDF 2.19 MB] - ZRUŠENA
požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 [PDF 334.08 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 [PDF 215.81 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 9/2005 [PDF 537.82 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška o městské policii ze dne 3.4.1992

Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 [PDF 471.75 kB] - ZRUŠENA
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Šlapanice a místní části Bedřichovice

Obecně závazná vyhláška č. 14/2005 [PDF 267.45 kB]  - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šlapanic a místní části Bedřichovice, ve znění pozdějších změn

Vyhlášky a nařízení 2004

Nařízení č. 1/2004 [PDF 396.22 kB] - NEPLATNÉ
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Bučovice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 [PDF 468.96 kB] - ZRUŠENA
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách ve Šlapanicích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 [PDF 1.27 MB] - ZRUŠENA
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území Města Šlapanice a místní části Bedřichovice (vyhláška o odpadech)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 [PDF 429.6 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 [PDF 482.29 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění Dodatku č. 1 k vyhlášce č. 3/2002 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 [PDF 367.42 kB] - NEPLATNÁ
o závazných částech změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Šlapanice , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1998 ze dne 8.1.1998 o závazných částech ÚPN SÚ Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 10/2004 [PDF 286.25 kB] - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šlapanice a místní části Bedřichovice ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2002 a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2003

Vyhlášky a nařízení 2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 (PDF 525.74 kB) - ZRUŠENA 
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 (PDF 695.15 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 (PDF 683.13 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 (PDF 801.89 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku ze psů

 

Archiv zrušených vyhlášek a nařízení z let 2000 až 2002 naleznete zde.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top