Zvýšení efektivnosti procesů a řízení ekonomiky na MěÚ Šlapanice – výzva č. 53

EU

Projekt směřuje k naplnění vize Města Šlapanice – plnit a vykonávat efektivně úkoly a činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti veřejné správy při zachování bezpečnosti informací.

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčního systému řízení, který prokazatelně podpoří zpětnou vazbu a umožní trvalé kontinuální zlepšování. Kritériem pro výběr systému řízení je dosažení měřitelnosti v rámci zavedeného systému řízení umožňujícího naplnění samosprávných cílů - především spokojenosti občanů při zajištění udržitelného rozvoje města a naplňování státosprávních cílů, tj. zajišťování efektivity činností, snižování nákladů a také profesionalizace lidských zdrojů. Výše stanovených cílů chceme dosáhnout zavedením nových informačních nástrojů, vytvořením komplexního procesního modulu úřadu a jeho zapracováním do integrovaného systému managementu podle ISO 9001 a ISO 27001.

Největší změny se budou odehrávat v oblasti zdokonalení ekonomického systému úřadu, identifikace procesů a jejich měřitelnosti, automatizace měření a motivace pracovníků. Cílovou skupinou projektu je 160 pracovníků MěÚ Šlapanice, částečně v návaznosti na procesy v obcích našeho správního obvodu.

Termín realizace projektu:  

01. 07. 2010 do 31. 12. 2011

Název operačního programu:                                                    Lidské zdroje a zaměstnanost

Celková finanční částka projektu:

z toho:

9.994.772,16 Kč

85 % dotace (prostředky ESF):

15 % spoluúčast obce ve výši:

                                

8.495.556,33 Kč

1.499.215,83 Kč

Stav projektu k 26.07.2010:   Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti. V červenci 2010 byl podepsán právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Stav projektu k 31.12.2011:   Projekt byl v plném rozsahu realizován a je připravována závěrečná zpráva pro poskytovatele dotace. Projekt byl ukončen.

 

Tisková zpráva k ukončení projektu „Zvýšení efektivnosti procesů a řízení ekonomiky na MěÚ Šlapanice“ spolufinancovaného z Evropského strukturálního fondu, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top