Neděle, 22. červenec 2018. Svátek má Magdaléna

Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice (EU)

Velikost textu

Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice

Předmětem projektu je realizace vzdělávacích kurzů se zaměřením na zadávání veřejných zakázek, práci s elektronickým nástrojem určeným pro zadávání veřejných zakázek a s tím spojené problematiky kybernetické bezpečnosti. Dále bude rozšířen jednotný systém finančního řízení pro MěÚ Šlapanice včetně nezbytného vzdělávání v této oblasti.

Cílem projektu je zdokonalit výkon a profesionalizaci veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, a to jednak automatizací administrace výběrových řízení, naplněním standardů bezpečnosti informací, tak i nastavením procesu finančního řízení.

Výstupem bude aktualizovaný plán realizace projektu, ustavený a konsolidovaný projektový tým, stanovená pravidla a postupy pro jednotlivé oblasti práce týmu s cílovými skupinami, dodavateli a zapojenými organizacemi, zahájená externí komunikace a příprava aktivit projektu pro cílové skupiny. Rozšíření znalostí a odbornosti v oblasti zadávání a obsluhy elektronického systému veřejných zakázek, zvýšení znalostí zaměstnanců úřadu v ICT bezpečnosti. Nastavením jednotného systému finančního řízení města dojde k propojení systému finančního, projektového a strategického řízení. Celkové organizační a metodické zajištění realizace projektu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Termín realizace projektu: 02/2017 – 08/2018
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002810
Celková částka uznatelných výdajů:  1 943 925,50  Kč
Dotace ESF (85%): 1 652 336,67 Kč
Dotace SR (10%):     194 392,54 Kč
Povinná spoluúčast (5%):  97 196,29 Kč


V rámci projektu budou proškoleni pracovníci MěÚ Šlapanice v těchto kurzech:

  • Veřejné zakázky
  • Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu
  • Finanční řízení a jeho vazba na strategické a projektové řízení

 

Podrobný popis kurzu VZ:

Vedoucí pracovníci MěÚ Šlapanice byli v průběhu měsíce února 2018 proškoleni v oblasti veřejných zakázek. Vzdělávací kurz Veřejné zakázky pro vedoucí pracovníky jednotlivých odborů a pracovníky investičního oddělení odboru ÚRSM byl zaměřen na důslednou znalost zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ze dne 29. 4. 2016 (dále zákon, nebo ZZVZ). Tento zákon je v platnosti právě rok a je potřeba, aby zadávání veřejných zakázek bylo vedeno vždy dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, tak jak to ukládá § 6 daného zákona. Zadavatel město Šlapanice z pozice veřejného zadavatele zadává veřejné zakázky hlavně ve dvou režimech. Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu, které se řídí platnou interní směrnicí města Šlapanice, a dále v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Tento režim se řídí platným zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Obsahově byl kurz zaměřen na legislativní rámec zadávání veřejných zakázek, na uplatnění zákona ve vlastní praxi, vysvětlení na případových studiích zadávacích řízení uveřejněných zadavatelem městem Šlapanice. Dále byla v kurzu řešena problematika zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z veřejných výdajových programů typu OPZ, OPŽP, IROP. Byly probrány funkcionality elektronického nástroje E-ZAK s ohledem na úplné elektronické podání veřejných zakázek. Kurz Veřejné zakázky byl úspěšně absolvován všemi účastníky.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 20.07.2018 000 13:26       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní