Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice

Název projektu: Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice
Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002810

Předmětem projektu je realizace vzdělávacích kurzů se zaměřením na zadávání veřejných zakázek, práci s elektronickým nástrojem určeným pro zadávání veřejných zakázek a s tím spojené problematiky kybernetické bezpečnosti. Dále bude rozšířen jednotný systém finančního řízení pro MěÚ Šlapanice včetně nezbytného vzdělávání v této oblasti.
Cílem projektu je zdokonalit výkon a profesionalizaci veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků a to jednak automatizací administrace výběrových řízení, naplněním standardů bezpečnosti informací, tak i nastavením procesu finančního řízení.

Výstupem bude aktualizovaný plán realizace projektu, ustavený a konsolidovaný projektový tým, stanovená pravidla a postupy pro jednotlivé oblasti práce týmu s cílovými skupinami, dodavateli a zapojenými organizacemi, zahájená externí komunikace a příprava aktivit projektu pro cílové skupiny. Rozšíření znalostí a odbornosti v oblasti zadávání a obsluhy elektronického systému veřejných zakázek, zvýšení znalostí zaměstnanců úřadu v ICT bezpečnosti. Nastavení jednotného systému finančního řízení města, dojde k propojení systému finančního, projektového a strategického řízení. Celkové organizační a metodické zajištění realizace projektu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top